Publicat el 10/03/2010

Si fixéssim un sistema de prioritats, la principal preocupació seria solucionar les grans bosses de pobresa, que afecten principalment dones grans, d’edat avançada que viuen soles. Un altre tema prioritari seria el de les pensions de viduïtat, que tant de temps fa se’n parla, sense solucionar-lo. Finalment, el de les situacions de dependència, mancades dels recursos econòmics necessaris, que no es tindran mai, per convertir en una realitat el dret universal, declarat per la Llei de la Dependència, la més demagògica que s’ha atrevit a fer mai una classe política que ha perdut tota la seva credibilitat. Per acabar, la bombolla de les actuals residències geriàtriques, desestimades pel món empresarial, en adonar-se que no és el negoci dels vells pel qual havien apostat i també per començar a percebre, el rebuig creixent d’una ciutadania que les considera un aparcament que atempta contra la dignitat humana.

Deixa un comentari