Publicat el 25/05/2023

S’estima que més d’un 10 % de la població mundial fa servir de manera predominant la mà esquerra. La ciència ha demostrat que aquestes persones tenen millors habilitats verbals, destaquen en certs esports i tenen menys risc de patir malalties mentals degeneratives. Però… per què són esquerrans?

 

 

Es diu que una persona esquerrana és aquella que té la preferència corporal esquerra i que, per tant, sol prioritzar la utilització del peu i mà esquerres. Això ve definit per la lateralitat cerebral, és a dir, la diferenciació funcional que existeix als hemisferis del cervell humà. Així doncs, en les persones esquerranes l’hemisferi dret controla el costat esquerre del cos, mentre que en les dretanes és a l’inrevés.

Un estudi recent assegura, no obstant, que no és el cervell qui determina que hi hagi esquerrans i dretans, sinó la medul·la espinal. Segons aquesta investigació, l’activitat dels gens a la medul·la espinal és asimètrica durant les primeres setmanes de gestació i podria ser el que fa que una persona sigui dretana o esquerrana. L’estudi explica també que el fetus ja mostra preferències per la mà esquerra o dreta abans que el cervell comenci a controlar el cos.

Molts altres estudis estan d’acord que ser esquerrà o dretà pot ser degut a una predisposició genètica. S’ha comprovat que en les famílies on hi ha persones esquerranes acostuma a haver-hi antecedents. També s’ha pogut demostrar que hi ha més homes esquerrans que dones. Ells serien l’11 %, mentre que de dones només hi ha un 9 %. Això, segons els entesos, té a veure amb les diferències en el cervell d’homes i dones.

En realitat no se sap per què unes persones fem servir un costat del cos i les altres el contrari. La causa d’aquesta asimetria sembla que no ve escrita a l’ADN, sinó que podria dependre de factors ambientals produïts durant l’embaràs, tot i que encara està per demostrar.

Redacció La Clau

Deixa un comentari