Publicat el 21/11/2018

Cada vegada hi ha més persones que volen fer un curs per adquirir coneixements sobre el procés del coaching per posteriorment utilitzar-los en la seva vida professional i personal.

Integrar recursos i eines de coaching ens permet obtenir un rendiment més eficaç i millorar la nostra qualitat de vida.

Però què és coaching?
Diuen que està de moda, però no és cap cosa passatgera.

L’origen del coaching (literalment, ‘entrenament’) es remunta als temps de Sòcrates, on el poder de la paraula i la conversa estructurada amb els seus deixebles obria un món de respostes a les limitacions i bloquejos personals.

Podem considerar-lo el mètode que condueix l’individu i els grups a l’assoliment dels seus objectius a través d’un desenvolupament personal i professional fora del comú. D’aquesta manera, podem veure el coaching com un procés d’aprenentatge transformacional que permet a la persona el desenvolupament i l’optimització de la seva forma de ser en el món i operar amb més protagonisme, creativitat, lideratge i proactivitat.

Quins són els beneficis del coaching?

1. Ajuda a definir els objectius
El coaching ajuda a definir els objectius de manera realista.Bàsicament ajuda a establir prioritats i a definir la manera d’assolir les metes.

2. Autoconeixement
Per poder marcar objectius coherents amb les prioritats de cadascú, el coach provoca que el coachee (la persona entrenada) reflexioni i es conegui a si mateix. Es tracta de tocar les seves emocions íntimes, la seva pròpia essència. Conèixer-se un mateix és el primer pas per al canvi, és a dir, per al propi creixement personal.

3. Més flexibilitat i adaptabilitat al canvi
El coaching és transformador, i la seva essència està amarada de l’esperit de canvi. Un dels seus beneficis és que fa responsable el coachee de la seva pròpies decisions i li permet adaptar-se millor a l’entorn.

4. Millora de les relacions
El coaching s’aplica per millorar els resultats que una persona obté en la relació amb la seva parella, la família, el seu cap o els seus subordinats, així com en la negociació, la gestió de conflictes, etc. A més, un altre dels beneficis del coaching és que millora les habilitats comunicatives i interpersonals. En altres paraules, ajuda a connectar amb altres persones.

5. Apoderament
Un benefici més del coaching és que ajuda el coachee a liderar la pròpia vida, és a dir, a apoderar-se. Gràcies al procés de coaching, el coachee aprèn a decidir per si sol i a assumir les seves pròpies responsabilitats.

6. Redueix l’estrès i ajuda a gestionar el temps
El coaching ajuda el coachee a organitzar-se i a seleccionar objectius assolibles. La mala planificació genera un estrès innecessari que resulta perjudicial per a qui ho pateix. Una bona estratègia, la motivació necessària, la responsabilitat, l’esforç i la disciplina permeten assolir els objectius marcats de manera lògica.

7. És motivador
El coaching ajuda a descobrir les veritables motivacions de la persona, allò que li agrada fer. De manera sistemàtica, el coachee arriba a entendre les autèntiques prioritats en la seva vida.

8. Treballa el benestar
El camí del desenvolupament personal no és ni més ni menys que el camí cap al benestar, cap al lloc en què un vol ser. Per aconseguir-ho, però, hi ha un únic camí: fer allò que dona sentit a la vida de cadascú.

9. Ajuda a arribar més lluny
El coaching és capaç de canviar creences limitadores per creences potenciadores. Si els límits els posa la ment, això vol dir que la pròpia ment també ajuda a arribar més lluny, a superar barreres.

10. Més creativitat
L’entorn del coachee durant el procés del coaching afavoreix l’aprenentatge. A més, el coach fomenta el descobriment d’alternatives noves per part del coachee, l’ajuda a connectar amb el seu costat emocional i permet desbloquejar la ment per generar noves idees que el portin al canvi. La creativitat també implica canvi, ja que transforma una realitat en una altra.

Gemma Sabaté
Nascia

Deixa un comentari