Publicat el 13/04/2005

Així avui dia existeixen incipients moviments socials que qüestionen l’ètica del treball remunerat, predominant en la nostra societat capitalista. S’aposta per l’ètica del joc i el oci creatiu, amb molta més llarga tradició històrica i per tant més adequada per a col·lectius com el de la gent gran que tot i estar exclosa del treball remunerat, està a la vegada alliberada de les seves cadenes. Aquesta exclusió de la gent gran suposa per a una persona que cobra una pensió de jubilació no poder treballar i, si ho fa, deixar de cobrar parcial o totalment la pensió. Aquesta realitat que podria ser considerada com una discriminació, s’hauria d’interpretar com un privilegi, sempre i quan es pugui comptar amb una pensió suficientment digna.
En una societat que cada vegada aposta més per gaudir d’espais de llibertat i  d’oci creatiu, la qüestió econòmica comença a ser menys rellevant i ja en aquests moments es donen casos d’algunes persones que aposten per trobar situacions d’equilibri entre el seu treball remunerat i la vida privada, encara que això pugui suposar una disminució en els seus ingressos econòmics. Dóna la impressió que en el segle XXI els valors espirituals, els de donar predomini al creixement personal, intentant ser el que un és, estan guanyant el terreny als econòmics.

Aquesta tendència de creixement espiritual i, per tant, personal pot ser molt adequada per a la gent gran.

Deixa un comentari