Publicat el 31/07/2018

Els criteris mèdics d’aptitud psicofísica per renovar el permís o obtenir-lo en diferents tipus de malalties s’han actualitzat, segons informa la revista de la Direcció General de Trànsit. Tal com expliquen a la publicació, el 2 de maig va entrar en vigor una ordre que regula aquests requisits. Això inclou malalties del sistema cardiovascular, diabetis, trastorns hematològics i oncològics.

Les modificacions es fan amb la col·laboració de les societats científiques de l’especialitat mèdica corresponent i amb base a la normativa europea, i tenen com a objectiu adaptar els requisits a l’avenç en el coneixement de les malalties, el seu tractament i la repercussió en la qualitat de vida del conductor que les pateix.

Principals novetats.

S’exigeix informe individual emès per un cardiòleg en la majoria de les malalties, i els temps de renovació i revisió es modifiquen per a cadascuna. Quan concorrin diversos problemes, preval la norma més restrictiva.

Criteris d’avaluació:

Trastorns del ritme. S’aborden per separat bradicàrdia, bloquejos de branca, taquicàrdies supraventriculars, arrítmies ventriculars, QT llarg i síndrome de Brugada. Es considera l’historial de síncopes i la presència de símptomes limitadors, així com cada tractament. Es permet la conducció de turismes amb l’informe favorable del cardiòleg. No es permet la de professionals.

Assistència circulatòria. Es permet la conducció amb l’informe favorable del cardiòleg. No es permet la de professionals.

Angina estable. No es podrà conduir amb angina de repòs o de mínims esforços en el cas dels turismes. Els professionals hauran d’estar asimptomàtics i sense isquèmia greu o arrítmies induïdes per l’esforç.

Cardiopaties congènites. Per la seva varietat i complexitat potencial, es resumeix en la necessitat de disposar d’un informe favorable del cardiòleg.

Miocardiopaties. Cal informe favorable del cardiòleg.

Síncopes. S’exigeixen 6 mesos sense recurrències per conduir turismes. En professionals, no es permet conduir si es pateix síncope reflexa recurrent, tret de les que tinguin lloc en circumstàncies que mai puguin concórrer amb la conducció (p. ex., visió de sang).

 

Redacció La Clau
Font: http://revista.dgt.es

Deixa un comentari