Publicat el 10/09/2020

Marc Bosch de Doria, arqueòleg de professió i emprenedor, és Conseller delegat de Serveis a les Persones del Consell Comarcal del Maresme (CCM) des del juliol de 2019. També és regidor i portaveu d’Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) a l’Ajuntament de Dosrius, on va ser alcalde durant el mandat 2015-2019.

En línies generals, quines són les competències en l’àmbit d’Ensenyament del Consell Comarcal del Maresme?
La Generalitat de Catalunya és l’administració responsable de l’educació en el nostre país i els consells comarcals tenim delegades les competències d’alguns serveis complementaris, però molt necessaris, com són la gestió del transport escolar i del servei de menjadors d’alguns centres educatius i la convocatòria d’ajuts o beques de menjador.

Més en concret, quins ajuts es promouen pel que fa a menjadors escolars, les beques de menjador?
Cada any el Consell Comarcal del Maresme aprova una convocatòria per a la concessió d’ajuts individuals de menjador destinats als alumnes que cursen el segon cicle d’educació infantil (P3, P4 i P5) i l’educació obligatòria (Primària i ESO) amb necessitats socioeconòmiques i/o geogràfiques. La tramitació la fem amb col·laboració dels ajuntaments, que ens ajuden a recollir les sol·licituds. El curs passat van gaudir de l’ajut uns 6.500 alumnes de la comarca i es van atorgar més de 4,5 milions d’euros en total.

Quins menjadors escolars es gestionen des del CCM i per què es fa així?
Actualment, des del Consell Comarcal del Maresme gestionem els menjadors de 10 escoles de la comarca, en concret d’Argentona, Dosrius, Mataró, Sant Pol de Mar, Pineda de Mar, Calella i Tordera. És una competència delegada pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya. Això vol dir que a la resta de centres se’n fan càrrec les associacions de familiars o les direccions, però des del Consell tenim capacitat per ampliar servei a altres centres educatius que ho sol·licitin. El paper del Consell en aquests menjadors és la contractació de les empreses de monitoratge i cuina i la supervisió per tal de garantir la qualitat alimentària i un bon servei educatiu. Per això també estem ben coordinats amb la comunitat educativa, les direccions i les famílies, i participem a les reunions de les comissions de menjador.

En el cas del transport escolar, quin és el paper del CCM?
En la mateixa línia del que comentava abans, els consells comarcals som titulars del servei de transport escolar del nostre territori, per delegació de la Generalitat de Catalunya. En el cas del Maresme, gestionem 60 rutes de transport en autocar i en taxi (per a alumnes d’educació especial). Cada dia portem prop de 1.200 alumnes a les respectives escoles i instituts de tots els municipis del Maresme. Algunes rutes són de transport no obligatori, em refereixo a serveis a dins d’un mateix municipi. En aquest cas, hi ha un cofinançament de l’administració (Generalitat de Catalunya i ajuntaments) i un preu públic que paguen les famílies. En canvi, quan un alumne ha de traslladar-se a un centre educatiu d’un municipi diferent de la seva residència perquè no hi ha oferta educativa a la seva població, en aquest cas el transport és obligatori i l’administració n’ha de garantir el servei i la gratuïtat.

I pel que respecta al servei d’acollida i de permanències?
Aquest és un servei molt residual que prestem a 6 centres educatius des de fa molts anys. Va ser també una petició d’aquests centres i de les alcaldies dels respectius municipis perquè en aquell moment les associacions de familiars o els ajuntaments no tenien capacitat per organitzar el servei. I des del Consell Comarcal del Maresme aprofitem l’empresa SESMAR, SL que ens proporciona el monitoratge dels menjadors, per fer-ho també en aquestes acollides.

Quina és, a hores d’ara, l’afectació de la covid-19 a l’Ensenyament en aquesta nova etapa del curs escolar?
La covid-19 està afectant a tots els nivells, no només al nostre país sinó en general, perquè és una pandèmia global. Això vol dir que ens condiciona molt i en diferents àmbits: relacions entre les persones, als llocs de treball, al lleure, a la cultura, etcètera. I cada vegada més, veiem i ens preocupa que condicionarà moltíssim l’educació. Hi ha un debat intens sobre com podem garantir el dret universal a l’educació dels nostres infants i joves sense posar en risc la salut d’alumnes i personal docent i no docent. Però crec que la majoria estem d’acord que el curs ha de començar amb el màxim de garanties.
L’escenari provocat per la pandèmia en l’àmbit d’Ensenyament és canviant i difícil. Com afronten la situació amb les altres administracions competents?
En aquests moments el Departament d’Educació, tots els centres educatius, els ajuntaments i els consells comarcals estem coordinats per tal de garantir un inici de curs amb el màxim de garanties possibles, cadascú des de les competències que li pertoquen i segons els serveis que gestionem. Estem treballant els protocols d’organització i gestió en base a les instruccions que ens arriben des de la Generalitat de Catalunya, sabent i sent molt conscients que ens trobem en una realitat canviant.

Les demandes i els ajuts de les beques de menjador, quant han augmentat amb la pandèmia?
Encara no disposem de dades definitives d’aquest curs
2020-2021 perquè els ajuntaments ens estan acabant de traslladar les sol·licituds. Però preveiem fer un primer atorgament, la major part de sol·licituds, dins la primera quinzena de setembre, tal com vam fer l’any passat. Volem que les famílies sàpiguen si hi poden comptar abans de començar el curs. No obstant això, tenint en compte el context de crisi en què ens trobem, preveiem un increment important per les necessitats sociolaborals.

Quines afectacions tècniques tindran els menjadors escolars a causa de la covid-19?
Als menjadors escolars ens veiem obligats a garantir distàncies de seguretat entre els alumnes i els grups estables i tota una sèrie de mesures de seguretat i higiene que ens venen marcades pel Departament d’Educació. En molts casos ens condicionarà l’espai de menjador i també les activitats de lleure educatiu associades al servei. Haurem d’augmentar torns, ampliar espais quan sigui possible, i potser també haurem d’incrementar el monitoratge… Estem treballant això per començar el curs amb les dades de què disposem ara. Però sabem que hem d’estar amatents a adaptar-nos a les circumstàncies perquè l’evolució de la pandèmia pot canviar la situació d’aquí a unes setmanes.

La pandèmia està provocant que els nens i nenes perdin temps escolar i els beneficis de l’escola presencial. Caldran, en aquest sentit, noves pautes i una readaptació del sistema d’Ensenyament que hem conegut fins ara?
Hem d’aconseguir que l’adaptació a les circumstàncies actuals de pandèmia, la nova realitat, no minvi la qualitat de l’ensenyament ni perjudiqui la igualtat d’oportunitats de l’alumnat. Per això, és important seguir les normes de seguretat sanitària que recomanen els experts pel que fa a l’educació presencial i també adoptar i aprofitar les noves tecnologies com una oportunitat. Cal garantir, doncs, la connectivitat a totes les famílies. Les societats s’han anat adaptant a les vicissituds al llarg de la història i ara també ho haurem de fer.

Aquest retorn a les escoles de setembre es veu amb por per la situació en la qual estem. Quina ha de ser l’actitud davant d’aquest nou escenari?
La reacció immediata a la por és tancar-se, no fer res. I això potser encara comporta conseqüències pitjors, perquè l’educació és fonamental. Crec que hem de transformar aquesta por en respecte. Amb l’escenari actual, amb tots els mitjans i prevencions possibles i amb protocols clars de com actuar en cas de contagis, començarem el curs. L’empoderament de la gent també vol dir corresponsabilitat. Per tant, tota la comunitat educativa n’hem de ser conscients i responsables.
@boschimanus

 

Entrevista: Redacció La Clau
Fotos Cedides CCM

Deixa un comentari