Publicat el 12/01/2011

L’actual llibertat que s’ofereix, d’escollir l’escolarització en una escola pública o privada concertada, suposa una clara discriminació per qüestions econòmiques. Només cal veure que on hi ha més alumnes de pares pobres és a les escoles públiques, per no haver de pagar els extres que es paguen en les privades. Aquesta situació suposa un clar atemptat a la igualtat d’oportunitats que acaba perjudicant la mateixa societat, amb l’exclusió d’alumnes capacitats, que per ser pobres, no podent assolir el nivell educatiu que potencialment es mereixen. La llibertat per escollir l’escola és un clar reflex de l’actual societat per a pobres i rics.

Deixa un comentari