Publicat el 22/05/2017

L’activitat esportiva organitzada practicada pels escolars en horari no lectiu hauria de tenir un caràcter «preferentment poliesportiu» i no exclusivament de competició, de tal manera que es garanteixi que tots els escolars coneguin la pràctica de diverses modalitats esportives com ara el pàdel, tennis, frontó, futbol… D’acord amb la seva aptitud física i edat, la finalitat de l’esport escolar és completar el desenvolupament educatiu de cada esportista i alhora satisfer les seves necessitats individuals.

Els principis que haurien d’inspirar els pares a l’hora d’apuntar els seus fills/es a activitats esportives haurien de donar preferència a les actituds formatives, educatives i lúdiques, de manera que, com a conseqüència del que s’ha esmentat, esportistes, professors d’educació física, entrenadors, associacions de pares, col·lectius arbitrals, etc., haurien de donar un tractament especial a aquestes activitats, procurant entre tots transmetre a l’esportista escolar els principis del joc net, la companyonia, pràctiques de vida saludables, el rebuig a la violència i al dopatge i la integració de tots els components d’un equip sense discriminació de cap tipus.

D’altra banda, els objectius haurien de ser l’aprenentatge d’habilitats i destreses esportives, la millora de les capacitats físiques, l’adquisició d’hàbits saludables, la cooperació i competició educatives, l’autoconfiança i autoestima, el joc net i la integració, el respecte als altres i a les normes, la responsabilitat personal i la generació d’hàbits esportius que possibilitin la pràctica continuada de l’esport en edats posteriors.

«El millor de l’esport és que uneix cors i deixa grans amistats».

 

Carlos Casal
Gestor del Club de Tennis
Premià de Dalt

Deixa un comentari