Publicat el 24/11/2004

La pel·lícula Cocoon explica com,sota l’influx benèfic d’uns extraterrestres, un grup de gent gran recupera l’esperit juvenil, la il·lusió, les ganes de viure i de passar-s’ho bé, amb una alta qualitat de vida que no coneix les malalties, gràcies a una civilització científicament molt avançada. Tot i que el present és molt important, sobretot per a la gent gran, l’augment progressiu de l’esperança de vida ens porta a fer plans per al futur. Una de les claus per aconseguir l’esperit Cocoon consisteix a potenciar el sentit de l’humor i la motivació per sentir-se emocionalment útil i necessari.
Cal crear espais i punts de trobada intergeneracionals per potenciar la liberactuació de la gent gran, la qual s’aconsegueix quasi bé sempre mitjançant el boca a orella. Un curs per ensenyar a envellir és cada vegada més necessari i imprescindible. Hauria d’estar basat en la creença de què per ser més, cal abans de tot saber més. Hauria de permetre aconseguir l’autorealització personal, desenvolupant activitats en les quals si bé és molt important passar-s’ho bé, no s’ha d’oblidar la seva utilitat comunitària. Podríem dir “passem-nos-ho bé nosaltres i els demés essent a la vegada útils i necessaris”. Cal enfocar la vida com un joc creatiu, canviant les habituals fitxes del dòmino, cartes… per accions que suposin reptes per aconseguir objectius socials encara no assolits.

En el joc de la vida, la gent gran, si s’ho proposa, hi té molt a fer si ajunta la saviesa dels anys amb un renovat esperit juvenil.

Deixa un comentari