Publicat el 18/05/2006

Històricament l’educació, amb petites excepcions, ha reproduït les classes socials en lloc de canviar-les. És evident que la joventut d’avui dia està molt més ben preparada que la d’abans, la qual cosa evidencia una millora del nivell cultural que no exclou, però, un augment en les diferències entre pobres i rics. Els intents històrics de crear una veritable educació progressista han fracassat, només cal recordar l’Escola Moderna promoguda per l’anarquista català Ferrer i Guàrdia condemnat a mort per terrorista.
La utopia d’una escola progressista passa per la igualtat d’oportunitats que només pot donar-se en una escola pública en què el fill del president del Govern s’assegui al costat del fill d’un immigrant analfabet, quedant clar que la qualitat d’aquesta escola la defensarà el president i no l’analfabet. Propugnar la llibertat d’escollir un centre educatiu per justificar l’existència de l’escola pública i la privada, encara que sigui concertada, és una postura conservadora que atempta contra la veritable igualtat d’oportunitats. Suposa un acte discriminatori a favor d’una falsa llibertat per als més rics que exclou la dels més pobres, alguns dels quals potencialment poden estar més preparats per avançar en el coneixement científic que promogui veritables canvis socials que facin possible la construcció d’un món millor.

Avui dia el ple exercici de la llibertat encara és una utopia no assolible.

Deixa un comentari