Publicat el 03/11/2016

La veu és el so produït per la vibració de les cordes vocals quan s’acosten les unes a les altres com a conseqüència del pas de l’aire a través de la laringe.
La veu és l’eina principal de treball i no es pot suplir. La veu permet ensenyar de manera senzilla, transmetre coneixements i emocions.
En la docència es fa servir la veu projectada, és a dir, la que s’utilitza per exercir una influència sobre altres persones, cridant-los l’atenció, intentant convèncer, mirant de guanyar audiència.
El personal de telemàrqueting també fa servir la seva veu com a eina principal de treball. La seva feina la fa en habitacles oberts amb un ordinador, auriculars i micròfon. El to de veu no acostuma a ser alt, ni hi ha canvis bruscos d’intensitat o tipus de veu. El principal problema radica en l’elevat temps d’exposició, parlar la major part de la jornada; sovint, set de les vuit hores de treball.
Comercials, assessors. Malgrat que en aquests sectors la veu és imprescindible, no es té consciència dels riscos que comporta per a aquests professionals: falta de conscienciació de l’ús de la veu com a eina de feina; falta de formació i informació dels riscos de la veu i les seves mesures preventives; ús continuat de la veu en condicions no adequades (per exemple, música de fons, soroll, acústica inadequada, aire lliure, etc.).
Els desordres de les cordes vocals sovint tenen la causa en l’abús o mal ús de les cordes vocals.
Els símptomes de les alteracions de la veu es corresponen amb: canvis en el to, timbre i intensitat de la veu; afonia, falta d’intensitat, etc.; tos, coentor, cremor, tensió o esforç excessiu; falta d’aire en parlar; dolor en la zona faringotraqueal; fatiga de la veu que s’agreuja després de forçar les cordes vocals i s’aprecia amb raspera, picor, etc.

MESURES A TENIR
EN COMPTE:
Mantenir un estil de vida i un entorn de vida saludables.
Evitar el sedentarisme, practicar algun esport.
Limitar l’ús de la veu durant les activitats d’oci.
Aprendre a reconèixer els primers símptomes de fatiga vocal: mal de coll, sequedat, etc.
Evitar ambients secs com els que tenen la causa en l’aire condicionat o calefacció excessius.
Dieta adequada; limitació d’alcohol, cafè, etc., ja que són irritants i afavoreixen la deshidratació de les mucoses i la raspera.
Mantenir una hidratació correcta.

Redacció La Clau

Deixa un comentari