Publicat el 30/05/2018

Ara que s’acosta la temporada de bany, hem de tenir en compte tots els factors que caldrà revisar setmanalment en la nostra piscina durant aquesta època. Els següents paràmetres seran els encarregats de fer que l’aigua estigui en perfectes condicions.

El clor és un dels primers paràmetres que haurem d’analitzar i calibrar, ja que és l’encarregat de desinfectar l’aigua. Amb l’ajuda d’un antialgues, evitarem la proliferació de bacteris i algues. En cas de disposar d’un equip de cloració salina, s’analitzarà el nivell de sal present a l’aigua i se n’afegirà si cal. La desinfecció varia en funció de la temperatura de l’aigua, de la quantitat de banyistes, etc.

PH
És el grau d’acidesa ó basicitat que conté l’aigua per evitar picors (als ulls, a les mucoses i a la pell) i incrustacions calcàries al vas de la piscina, al filtre, a les canonades, etc.

Alcalinitat
Ens indica la quantitat de substàncies alcalines que conté l’aigua, que actuen com a reguladors del pH.

Duresa
Indica la quantitat de sals de calç i magnesi presents. Les piscines que s’omplen amb aigua de pou són habitualment les que tenen més duresa.

És molt important que les parets, les escales i el fons estiguin lliures de pols i brutícia.

Per evitar això, ho raspallarem tot i posteriorment passarem el netejafons manual o el robot automàtic.

 

El Món de la Piscina, SL

Deixa un comentari