Publicat el 24/03/2022

La importància de la intel·ligència emocional adquireix un paper fonamental durant la infància.

 

Durant els primers anys de vida tenim una major plasticitat cerebral, per la qual cosa l’estimulació i l’educació durant la infància adquireixen un paper fonamental, a causa de la necessitat i importància de fomentar aquestes connexions neuronals que s’estan creant. Als deu anys d’edat, el cervell elimina les connexions més febles, per la qual cosa només romandran aquelles que han estat reforçades i estimulades a través de l’experiència.

Queda clara doncs la importància d’estimular les diferents àrees de desenvolupament al llarg de la infància, especialment aquelles que no s’estimulen tant a nivell acadèmic, com és el cas del desenvolupament i estimulació a nivell emocional.

Treballar a nivell emocional permetrà a l’infant desenvolupar la capacitat de detectar, descriure, expressar, gestionar i controlar les seves emocions i com respon a elles, incrementant la seva percepció de control sobre el que li ocorre, sentint-se amb recursos suficients per gestionar-ho.

Aquest control a nivell emocional, també els hi permetrà establir relacions interpersonals més satisfactòries i estables, ja que els brindarà una millor gestió i resolució de conflictes, així com una major capacitat empàtica envers el seu entorn, alhora que previndrà accions impulsives, conductes disruptives o agressives, millorant també la seva autoconfiança i la seva autoestima.

A més a més, aquests beneficis no es centren només en la infància, ja que al llarg de la nostra vida aniran apareixent noves situacions o emocions a les que fer front i, una adequada educació i estimulació de la intel·ligència emocional durant la infància, ens permetrà tenir unes bases i eines sòlides a nivell emocional, per poder gestionar-les de la manera més òptima.

 

Somni Psicologia

Deixa un comentari