Publicat el 15/12/2005

La realitat dels fets estudiats ha demostrat que aquestes suposicions són errònies. S’ha observat que permetre l’avortament a mares solteres, en àmbits i zones marginades, ha provocat una important disminució de nounats condemnats, pel seu entorn social, a esdevenir potencials delinqüents. Aquest estudi ha alarmat i no ha estat acceptat per una classe conservadora, contrària a l’avortament i partidària de plantejaments autoritaris que tenen poc en compte les causes socials que provoquen la delinqüència.
Es constata que existeixen diferents maneres d’enfocar la delinqüència ja sigui com un problema d’ordre o com la conseqüència d’una societat que cada vegada genera més bosses de pobresa i d’injustícia social. Hi ha molta gent gran que massa vegades parla de què en temps de Franco hi havia menys delinqüència sense tenir en compte que també hi havia molta més ignorància i, sobretot, molta més por. En un estat democràtic la Guàrdia Civil no pot actuar com ho feia durant la dictadura en què tot estava permès, incloent-hi moltes repressions totalment condemnables i injustes.

En cap cas la vigilància i l’ordre per ells mateixos poden ser la solució, cal anar al fons, a l’arrel dels problemes i això requereix un altre tipus de societat, la que tenim no serveix.

Deixa un comentari