Publicat el 07/10/2021

La Federació Catalana de Vehicles Històrics (FCVH) vetlla per la preservació del patrimoni de l’automoció. Està afiliada a la FEVA (Federación Española de Vehículos Antiguos) i agrupa diferents entitats catalanes relacionades amb el món del vehicle històric: des dels vehicles antics fins als clàssics, motos, cotxes, camions, vehicles militars, excavadores o d’altres. El primer president va ser Ernest Font l’any 2005, que va ser succeït el 2009 per Jordi Aluju i el 2017 per Josep-Narcís Arderiu i l’actual junta directiva.

Com neix la Federació Catalana de Vehicles Històrics?
La federació va néixer l’any 2005 a través d’un nombre reduït de clubs de vehicles clàssics i antics per tal d’aglutinar tots els clubs i associacions dels vehicles clàssics en una federació que vetllés per l’interès i la preservació de la història de l’automòbil a Catalunya. Un altre dels objectius de la federació era, atesa la demanda creixent de competicions amb vehicles clàssics, la possibilitat d’organitzar esdeveniments i un campionat de Catalunya de ral·lis amb una mitjana de 49 km/h. Malauradament, aquest campionat va ser clausurat l’any 2009 per motius aliens a la federació i l’entitat va perdre força i, el que és més important, recursos per tirar endavant. No va ser fins l’any 2017, amb les noves normatives mediambientals en el món de l’automòbil, que es va reiniciar la federació amb nous objectius.

Amb quants associats compten actualment i qui pot ser-ne?
Comptem actualment amb 100 entitats federades, i la tendència és anar sumant entitats.
Poden ser federats, clubs o associacions de vehicles clàssics inscrits al registre d’entitats de la Generalitat o altres entitats, com ara museus que la FCVH consideri que són aptes per vetllar pel patrimoni automobilístic

Quin tipus de vehicles clàssics/històrics solen tenir els associats?
Els nostres federats en tenen de tipologia variada: n’hi ha de només motos, altres són d’una marca o model determinat i d’altres són multimarca. En resum, els models que solen aplegar són: Veterans (fins al 1925), Preguerres (1925-1935), Entreguerres (1936-1945), Clàssics (1946-1980) i Youngtimers (1981-1990).

Quins són els vehicles més valuosos, buscats o excepcionals?
Depèn de l’època. Els de preguerra: tipus Hispano-Suiza i aquelles marques espanyoles desaparegudes com ara Elizalde, España, Ricard, etc. Els d’entreguerres: vehicles anglesos de l’estil Rolls-Royce, Jaguar o Bentley. Els clàssics: evidentment els Pegaso, Land Rover Sèrie 1, BMW esportius europeus de les cases Triumph, MG, Alfa Romeo, etc. Més cap als 70-80, clàssics esportius d’edicions limitades i evidentment els Ferrari. Els Youngtimers: vehicles singulars.

Quin tipus d’activitats i trobades realitzen amb els vehicles clàssics/històrics?
Cada associació o club federat fa les seves sortides i fires amb els seus associats; al nostre web www.fcvh.cat tenim un apartat de sortides i un altre d’esdeveniments on es poden consultar.
La FCVH fa un esdeveniment anual amb la participació de tots els clubs i associacions federats.
El reinici dels campionats i les curses de vehicles clàssics està en període d’estudi i posada en marxa amb la FCVH com a ens aglutinador.

Quin assessorament fan als seus associats?
Darrerament estem gestionant l’acord assolit amb la Generalitat de Catalunya per a la bonificació dels vehicles clàssics de 30 anys d’antiguitat (1990) mitjançant el certificat d’idoneïtat que validem a través dels clubs i associacions de vehicles clàssics.
També assessorem els nostres federats en assumptes d’administracions: hi ha municipis que han tornat a cobrar l’IVTM, ajudem en recursos administratius, reunions, contenciosos administratius…
Actualment estem esperant la sentència sobre la Zona de Baixes Emissions (ZBE), interposada per altres entitats i que està trigant a sortir, per estudiar-la i veure com hem d’afrontar el cas.

Pel que fa a les assegurances i altres aspectes tècnics que impliquen despeses als propietaris, quins ajuts es donen als posseïdors de vehicles clàssics/històrics?
Hi ha poques companyies asseguradores amb ofertes per a vehicles clàssics a preus competitius i en funció del nombre de vehicles en propietat d’un únic titular. Malauradament, les institucions no tenen encara una cultura de vetllar pel patrimoni automobilístic, i per tant no hi ha actualment ajudes per a associacions o propietaris de vehicles clàssics, tot surt de la butxaca de qui té el vehicle.
És un objectiu renovat de la FCVH mirar de conscienciar l’administració sobre la importància d’aquest patrimoni i de vetllar-hi.

Com afronten els propietaris de vehicles clàssics/històrics les noves normatives mediambientals aplicades als cotxes?
Molt decebuts. Les noves normatives mediambientals ens acusen de ser els culpables del canvi climàtic només per tenir vehicles amb anys de recorregut, però no tenen en compte –ni volen escoltar-nos de moment– que aquests vehicles no són d’ús diari i per tant, al llarg de l’any, la seva contribució a la contaminació és mínima o inexistent. Estudis europeus recents xifren en un 0,003 % els km recorreguts per aquests vehicles en relació al còmput global dels km recorreguts per tot el parc de vehicles europeu. I si a tot Europa és un 0,003 %, quin percentatge pot ser a Espanya, on la cultura d’aquests vehicles és de les més minoritàries d’Europa? Un exemple flagrant és que la posada en funcionament de la ZBE no té en absolut en compte aquesta situació, quan a Europa ja està reconeguda la lliure circulació d’aquests vehicles, i també recentment a Madrid pel que fa als històrics.
Les ITV ens estan donant cada cop més maldecaps, i això fa que sigui necessari elaborar un manual exclusiu per a vehicles clàssics, ja que a un vehicle de per exemple el 1960 no se li poden aplicar determinades exigències que es demanen a un d’actual.

Quina és la motivació per conservar un vehicle clàssic/històric?
Hi ha diverses raons. Por ser sentimental perquè el cotxe era del pare, o el pare en tenia un igual, o bé perquè de petit el veia pel carrer i hi havia somiat; personal, perquè al propietari l’interessa el patrimoni automòbil i li agrada aquell vehicle i el vol restaurar i conservar; o patrimonial, amb la creació de col·leccions de vehicles de totes les èpoques.

Amb quines entitats similars mantenen contacte?
Tenim contacte amb la FEVA (Federación Española de Vehículos Antiguos) , la FIVA (Fédération Internationale des Véhicules Anciens), la Federació Andorrana i la resta de federacions europees.

Quins són els seus reptes de futur?
Ser referent en el món del vehicle clàssic de col·lecció i per tant que totes les associacions o clubs hi vulguin pertànyer.
Consolidar la FCVH com a referent davant dels diversos estaments administratius i la societat en general com a l’entitat que preserva el patrimoni, vetlla pels seus objectius i drets de circulació i estableix pautes per gaudir dels vehicles, així com fomentar les concentracions i esdeveniments esportius d’aquest tipus de vehicles.
Assessorar i validar amb l’Administració aquells temes vinculats al nostre sector.
Impulsar la conservació del patrimoni automobilístic i fomentar l’afició entre les noves generacions.
Com diu el nostre lema, nosaltres no contemplem art, el CONDUÏM.

 

Entrevista: Albert Calls
Fotografies: cedides

Deixa un comentari