Publicat el 18/06/2008

L’única interactivitat acceptada pels polítics es dóna en les campanyes electorals, en les quals els ciutadans poden expressar els seus punts de vista, que poden ser tinguts en compte en funció de si donaran o no vots, tot i que una vegada instal·lats en el poder no s’acabin realitzant, la qual cosa fomenta la manca de credibilitat sobre l’acompliment de
les promeses electorals. No n’hi ha prou de votar cada quatre anys, els polítics poden i han de reciclar-se; han de comprendre i acceptar les regles del joc de la societat del segle XXI que imposa l’interactivitat com una forma de comunicació. Cal superar la seva actual imatge negativa: acomodats en les seves poltrones, viuen en un món a part sense atendre els problemes reals que afecten la ciutadania. Cal acceptar els polítics com una classe imprescindible i necessària en un sistema democràtic, si bé per a una millor eficàcia administrativa caldria que comencessin a ser interactius.

Deixa un comentari