Publicat el 05/11/2018

Autors: Roser Martínez Quirante, Joaquín Rodríguez Álvarez / Editorial: Ediciones Trea

En l’actualitat, el desenvolupament vertiginós de diferents aplicacions de la intel·ligència artificial representa per igual una oportunitat i una seriosa amenaça per a la humanitat. Això últim és especialment cert pel que fa referència a l’armament i la guerra, àmbit que lidera la recerca en aquest camp: a les portes de la tercera revolució en la guerra, el món s’aboca a la possibilitat, cada vegada més real, que els conflictes mundials, i fins i tot genocidis i altres horrors, quedin lliurats a l’arbitri de sistemes d’armament letal totalment independents, és a dir, mancats de control humà significatiu en fases crítiques del seu ús. Això representa un desafiament de proporcions majúscules que recorda en part la confrontació nuclear que es va patir a la guerra freda, amb la particularitat que les característiques d’aquesta nova tecnologia ofereixen possibilitats tenebroses que la bomba atòmica mai no va admetre o va fer-ho en molt menor grau: per exemple, que aquestes noves armes intel·ligents caiguin en mans d’organitzacions terroristes internacionals o usuaris privats.

 

Deixa un comentari