Publicat el 17/02/2020

El trastorn del gust i l’olfacte són bastant comuns, essent més freqüent la pèrdua del sentit de l’olfacte. Aquests trastorns afecten la qualitat de vida de les persones que els pateixen, ja que els impedeixen gaudir plenament del menjar i el beure.

Les papil·les gustatives recullen els sabors dels aliments i envien els impulsos nerviosos al cervell a través dels nervis. Aleshores notem el gust de les coses. A la llengua hi ha unes 10.000 papil·les gustatives, però no totes reaccionen de la mateixa manera als gustos primaris. Cada part distingeix més un sabor que un altre.

Els dos sentits, el gust i l’olfacte, estan molt lligats, ja que el cervell necessita informació de tots dos per identificar la majoria dels sabors. El sentit de l’olfacte no és necessari per a la supervivència de l’ésser humà, però en millora la qualitat de vida.

Els trastorns del sentit de l’olfacte poden ser de diferents tipus:

 • Incapacitat a l’hora de detectar cap tipus d’olor si es perd totalment aquest sentit.
 • Reducció de la capacitat d’apreciació d’olors.
 • Augment de la sensibilitat a les olors.
 • Percepció d’olors imaginàries.
 • Sentit distorsionat de l’olfacte.
 • Perversió del sentit de l’olfacte, que fa agradables les olors repugnants o fètides.

Causes dels transtorns de l’olfacte:

 • Per pèrdua de transport: desviació del septe nasal, infeccions per virus, pòlips nasals, rinitis al·lèrgica.
 • Per pèrdua sensorial: exposició a fàrmacs, radioteràpia, toxines.
 • Per pèrdua nerviosa: alcoholisme, depressió, Alzheimer, diabetis, tabaquisme, etc.

Els trastorns en el sentit del gust poden ser alteracions quantitatives:

 • Incapacitat de detectar qualsevol sabor.
 • Capacitat per detectar-ne. algun, però no tots els sabors
 • Incapacitat per detectar el sabor de certes substàncies.
 • Descens en la sensibilitat de tots els sabors.
 • Descens en la sensibilitat d’alguns sabors.

També poden ser alteracions qualitatives:

 • Distorsió en la percepció de sabors, fins i tot pot haver-hi sensació gustativa sense que hi hagi estímuls gustatiu

Causes dels transtorns del gust:

 • Per pèrdua de transport; fàrmacs, intoxicació per metalls pesats, radioteràpia, xerostomia.
 • Per pèrdua sensorial; candidiasis, envelliment, infecció per virus herpètics.
 • Per pèrdua nerviosa; diabetis, hipotiroïdisme, neuropaties.

Són fàrmacs associats als trastorns d’alteracions del gust i l’olfacte els antibiòtics, els antiepilèptics, els antidepressius, els antihistamínics, els antihipertensius, els antiinflamatoris, els antiparkinsonians, els neurolèptics, els hipolipemiants, els relaxants musculars…

 

Redacció La Clau

Deixa un comentari