Publicat el 21/09/2016

Molts ajuntaments apliquen el Govern Obert, creat als EUA pel govern Obama el gener del 2009. Serveix per potenciar l’ús intensiu de noves tecnologies, promovent l’obertura dels governs de diferents administracions —sobretot les locals— en tots els seus àmbits per afrontar els reptes del segle XXI. Els seus tres pilars bàsics són:

1. Transparència (accés a les dades) 
Un govern transparent proporciona informació sobre el que està fent, sobre els seus plans d’acció, les seves fonts de dades, i sobre tot el que pot ser considerat bàsic per a la societat. Fomenta i promou la rendició de comptes de l’administració davant la ciutadania i un control permanent.

2. Participació
(per a l’estudi d’un projecte) Un govern participatiu promou el dret de la ciutadania a participar activament en la formulació de polítiques públiques i facilita el camí perquè les administracions públiques es beneficiïn del coneixement, idees i experiència dels ciutadans. Promou la creació de nous espais de trobada que afavoreixin el protagonisme i la implicació dels ciutadans en els afers públics.

3. Col·laboració (per a la realització d’un projecte)
Un govern col·laboratiu compromet i implica els ciutadans i altres agents socials en l’esforç per treballar conjuntament per resoldre problemes socials. Suposa la cooperació i el treball coordinat no només amb la ciutadania, sinó amb les empreses, associacions i altres agents, permetent també l’esforç conjunt dins de les mateixes administracions de forma transversal.

 

Josep Aracil i Xarrié
(President d’Eurosènior)
joarxa@gmail.com

Deixa un comentari