Publicat el 08/01/2018

Hi ha molts animals, entre ells les aus, els primats i els gats, que han desenvolupat el seu cervell de manera similar a la humana, és a dir, en dos hemisferis. És també el cas dels gossos, que poden ser esquerrans, dretans o ambidextres.

Diversos estudis assenyalen que en els cans el repartiment és molt més equitatiu que en els humans, és a dir, que hi ha gairebé el mateix nombre de gossos esquerrans que dretans, mentre que en els humans només el 10% de la població és esquerrana. El percentatge de cans ambidextres, en canvi, resulta poc rellevant.

També hi ha investigacions que relacionen diferents pautes del caràcter caní amb el fet que utilitzi més la seva pota esquerra o dreta,
entre elles la possibilitat que es converteixi en un gos guia per a invidents, el seu possible comportament agressiu i, fins i tot, la seva creativitat.

Els gossos, com els humans, tenen el cervell dividit en dos hemisferis simètrics, i cadascun d’ells realitza funcions diferents. Pel que sembla, el costat esquerre és el que gestiona les seves emocions positives i actives, mentre que el dret gestiona les negatives, és a dir, les respostes als estímuls de l’exterior. També es creu, segons els estudis, que és possible que sigui molt més fàcil ensinistrar un gos dretà, i que aquest seria més hàbil a l’hora de resoldre problemes.

No obstant això, els cans esquerrans tindrien també certs avantatges, com per exemple la creativitat. D’acord amb els científics, aquests semblen més ràpids per trobar solucions imaginatives als problemes que se’ls presenten.

Una dada curiosa és que les femelles tendeixen a usar més la pota dreta i els mascles l’esquerra.

Per saber si un gos és dretà o esquerrà només cal observar quina pota fa servir per agafar una joguina farcida de menjar o alguna cosa que haguem ficat sota un moble. Per estar-ne segurs, haurem de repetir-ho diverses vegades al llarg d’uns quants dies.

 

Redacció La Clau

Deixa un comentari