Publicat el 29/03/2022

La fuita d’aigua al circuit de calefacció.

 

Les pèrdues d’aigua són una de les avaries més comunes i poden afectar de manera greu el funcionament de la caldera.

 

Aquestes fuites solen estar produïdes per agents externs, mala qualitat dels materials o una instal·lació inadequada. Per poder localitzar qualsevol pèrdua i procedir-ne a la reparació, cal estar atents i observar de manera periòdica el nostre sistema de calefacció.

Localitzar una fuita d’aigua del circuit de calefacció no és difícil, afirmen els experts, si estem atents a indicis com ara tolls d’aigua sota la caldera o els radiadors o taques d’humitat a les parets. Per això, és important comprovar amb regularitat si els radiadors degoten o si es formen bassals sota la caldera. L’aparició d’humitat a les parets és un altre indicador fiable de les fugues d’aigua. Si es dona a les conduccions que van per terra i aquest és de fusta o derivats, serà fàcil identificar les fuites perquè l’aigua farà que el sòl s’infli i s’enfosqueixi. En canvi, si és de rajola o ceràmica, s’hauria d’aixecar per comprovar-ho.

Quan detectem una fuita d’aigua al nostre radiador, caldera o circuit de calefacció, els experts aconsellen emprendre aquestes accions:

  • Tallar el subministrament elèctric per evitar danys en cas de possibles curtcircuits.
  • Tancar la clau de pas de l’aigua.
  • Contactar amb un equip de professionals.

Pot passar que la fuga d’aigua es produeixi a la clau de buidatge o en algun punt del circuit on no es faci tan evident. Aquesta clau sol estar ubicada al terra dels banys, cuines o bé a les terrasses, i si no es tanca bé o es desgasta, és possible que es produeixi una fuita petita i constant d’aigua. La solució serà substituir la clau o el component que s’hagi deteriorat.

Si no hi ha indicis de degoteig ni taques d’humitat, però la caldera perd pressió, els professionals recomanen canviar l’aigua del circuit. S’ha de fer amb certa periodicitat per tal de mantenir la pressió constant.

En el cas de fugues que no podem identificar perquè no hi veiem senyals evidents però notem que la caldera no funciona de la manera més adequada, cal recórrer a experts en detecció i reparació de fuites. Aquests professionals disposen de tecnologia per calcular la temperatura de diferents punts del circuit de la calefacció i podran localitzar el lloc exacte on es produeix la fuga.

 

Redacció La Clau

Deixa un comentari