Publicat el 30/05/2019

El mètode Pilates és un sistema d’entrenament físic i mental creat a principis del segle XX per l’alemany Joseph Hubertus Pilates i que es va denominar en els seus orígens contrologia pel fet que recalca l’ús de la ment per controlar el cos, però buscant l’equilibri i la unitat entre tots dos. Des dels seus inicis aquest mètode ha estat en contínua evolució, i avui dia encara segueix generant noves maneres d’entendre’l.

Després de Pilates
Quan Joseph Pilates va morir el 1967, la seva dona i antics alumnes van començar a obrir diferents estudis per ensenyar el que havien après del mestre. A aquesta primera generació que havia estat en contacte directe amb ell, la ‘Pilates Method Alliance’, se’ls anomena ‘The Elder’ (els grans).

Amb el pas dels anys, el pilates va anar evolucionant per tal d’adaptar-se a les noves necessitats dels seus practicants, però mantenint la seva essència. Els nous coneixements anatòmics i fisiològics, així com els avenços mèdics que es van desenvolupant, s’han incorporat a la tècnica original. S’han creat noves màquines, aparells de suport i formes de practicar-lo, i també s’han creat altres sistemes que combinen el pilates original amb diferents disciplines, com el iogalates, que barreja ioga amb pilates; el yogilates; o el pilates amb txi, que incorpora al mètode el concepte del qi (txi) o energia vital, propi de la medicina xinesa tradicional.

Diferències entre el pilates clàssic i el contemporani
El pilates clàssic es basa en els exercicis originals creats per Joseph Pilates utilitzats en el mateix ordre en què ell els utilitzava, respectant, un a un, tots els passos per a la seva correcta realització. En el pilates contemporani es fan servir gran part dels exercicis del clàssic, però aquests han sofert diverses adaptacions que els fan semblar diferents. Com hem dit, al pilates contemporani s’utilitzen exercicis originals del mètode, però també existeixen moltes adaptacions i inclusions d’altres disciplines.

El mètode clàssic té com a principal objectiu dur a terme un entrenament complet del cos i la ment. El pilates contemporani, en canvi, té com a principal finalitat promoure la consideració de cada alumne, i busca adaptar l’entrenament a les necessitats individuals i específiques de cada un. És per això que el pilates contemporani de vegades està més enfocat a la rehabilitació, ja que molts dels professionals que l’imparteixen són fisioterapeutes especialitzats en pilates.

Tampoc els equips de treball utilitzats són els mateixos en el pilates clàssic i en el contemporani, ja que el professional de la disciplina clàssica treballa només amb els aparells i els accessoris que originalment van ser creats per Joseph Pilates, i amb els formats i mides originals.

 

Redacció La Clau

Deixa un comentari