Publicat el 25/01/2019

Amb el fred augmenten la grip i els refredats, i els malalts crònics que pateixen infeccions respiratòries veuen agreujat el seu estat. Però malgrat que existeixen molts virus que poden començar amb símptomes respiratoris com tos, esternuts, diarrea, febre i mal estat en general, la grip és un quadre potencialment més greu, ja que pot descompensar malalties cròniques prèvies, com les respiratòries (asma, malaltia pulmonar obstructiva crònica, fibrosi pulmonar) i les cardíaques.

L’aparell respiratori és vulnerable als canvis de temperatura i humitat, i aquests factors inclouen des del nas (que és el nostre primer filtre) als alvèols. Certs mecanismes defensius, com els cilis respiratoris, són sensibles al fred i els virus poden paralitzar-los transitòriament, afavorint les infeccions i agreujant el quadre. Els cilis eliminen les partícules nocives, lluiten contra la mucositat i ajuden a eliminar les substàncies que no interessen a l’organisme.

Els hàbits de vida poden influir a l’hora de predisposar-nos a patir aquestes malalties. S’ha demostrat que l’estat nutricional, el bon estat físic general o l’exercici físic milloren el sistema immunitari. Per contra, el tabaquisme predisposa a les infeccions respiratòries, ja que la contaminació mediambiental és causa de símptomes respiratoris com tos i sibilàncies (xiulets). També la obesitat, el sedentarisme, l’aire carregat de fums o l’exposició continuada als aires condicionats són causa potencial de malalties respiratòries.

Els símptomes més habituals de les afeccions respiratòries són la tos i l’augment de producció d’esput (principalment pel matí), i també els xiulets, però sobretot la dispnea (sensació de manca d’aire), que és la més limitant.

La grip varia d’un any a l’altre degut als canvis estructurals dels propis virus, que pateixen mutacions, per la qual cosa si es pateix un any es pot tornat a patir l’any següent, per un altre virus diferent.

Mesures per intentar prevenir les infeccions respiratòries: mesures simples com la higiene bucodental, raspallar-se les dents, evitar les càries i la periodontitis; tenir molta cura amb les malalties cròniques com l’MPOC (malaltia pulmonar obstructiva crònica), l’apnea del son, les bronquièctasis i evitar el tabaquisme; no prendre antibiòtics indiscriminadament i consultar sempre el professional davant símptomes respiratoris poc usuals.

 

Redacció La Clau

Deixa un comentari