Publicat el 23/02/2022

Entrevista a Sílvia Vallbona, Primera tinent d’alcalde, regidora d’Igualtat, Hisenda, Empresa, Comerç i Ocupació, Turisme i Fires i Festes de l’Ajuntament de Cabrils.

Quins serveis ofereix la Regidoria de la Dona?

És la primera vegada que Cabrils té regidoria d’Igualtat. L’objectiu principal és poder detectar tot tipus de desigualtats en la ciutadania, però sobretot les que afecten les dones. Estem enllestint el pla d’igualtat tant intern com el de la ciutadania, posant al dia protocols existents i creant-ne de nous.Posem l’accent i el relleu en les dones, tant en l’àmbit laboral com en el teixit associatiu.

Posem clàusules de perspectiva de gènere en les contractacions i vetllem perquè hi hagi paritat tant en les programacions artístiques com en comissions internes de l’Ajuntament i en tribunals avaluadors.

Formació tant de gènere com sobre violència masclista als treballadors de l’ajuntament.

Tallers diversos a les veïnes de Cabrils: sexualitat femenina, autodefensa…

Enguany celebrem la 3a edició d’un festival musical realitzat només per dones, el FemPop.

Anualment fem teatre fòrum a tots els cursos de l’institut per tal de visualitzar els rols de gènere, els micromasclismes i sobretot la violència envers les dones.

Però sobretot treballem de forma transversal amb la resta de regidories.

Quins problemes s’ha trobat en l’exercici de l’activitat com a regidora en l’àmbit de la dona?

El principal problema és que havíem de dotar-la pressupostàriament i que no disposem d’una treballadora exclusiva per a aquesta regidoria.

Hem de seguir picant pedra per tal de transmetre que aquesta regidoria treballa per a tothom, i que necessitem la implicació tant d’homes com de dones.

En el cas de la població que prové de la immigració, la problemàtica en l’entorn de la dona presenta alguns trets específics. Quin són i quina assistència es fa en aquests casos?

Aquí trobem diferents problemàtiques afegides, com són les barreres idiomàtiques, la regularització de documentació, la manca de xarxa de suport de la pròpia dona, les tasques de cura, etc.

Tot i així, els donem assistència de forma transversal juntament amb altres en funció de les necessitats de cada dona.

Les agressions de gènere són encara el principal problema. Quin protocol s’aplica quan en sorgeix un cas?

Actualment, i a falta de tenir acabat un protocol propi de violències masclistes, emprenem unes accions o altres en funció de la procedència de la denúncia.

Si ens arriba dels mossos o la policia local, es deriva a BBSS, des d’on es fa saber a la dona que aquell és un espai segur i confidencial i que rebrà tot el suport. Segons el cas, es deriva al Servei d’Informació i Atenció a les Dones (SIAD) o al Servei d’Intervenció Especialitzada en violència masclista (SIE), sempre fent-ne un seguiment.

Els casos que es detecten tant des de BBSS com de les escoles o el CAP són més delicats i es fa un treball conjunt per donar el suport adient i la derivació amb l’acompanyament necessari.

Deixa un comentari