Publicat el 07/09/2023

Entrevista a Òscar Fernández, alcalde de Cabrera de Mar.

 

Quin balanç fa dels resultats electorals que l’han dut a l’alcaldia?
Estem veritablement satisfets dels resultats obtinguts en les eleccions municipals del passat mes de maig.
Agraïm enormement als nostres veïns i veïnes la confiança dipositada en aquest equip, que té per objectiu projectar i treballar amb vocació de servei públic per a tots els cabrerencs i cabrerenques i projectar el futur del nostre municipi. Ara toca treballar de valent per administrar aquesta confiança com cal i retornar-la amb escreix.

Quines són les principals prioritats del seu govern?
Aquest govern municipal té per objectius principals garantir que Cabrera segueixi sent un poble net, ordenat i agradable per viure-hi, on es compleixi la normativa de civisme i es vetlli per la seguretat de tots els veïns i veïnes.
La nostra voluntat és la de seguir amb el rumb establert per l’agenda 2030, garantint que Cabrera tingui un futur verd i sostenible en el qual les següents generacions tinguin com a mínim les mateixes oportunitats i qualitat de vida que en l’actualitat.
Un dels nostres principals compromisos i assignatures pendents del nostre municipi és l’existència d’un espai polivalent cultural, recuperant l’antiga sala de teatre per dotar el poble d’un equipament on totes les entitats es puguin trobar i desenvolupar la seva activitat, potenciant així l’acció cultural.

I les problemàtiques més grans que té actualment el seu municipi?
Hem de ser capaços de vetllar per un creixement sostenible i al menys invasiu possible del nostre municipi, tal com preveu el el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) . I alhora hem de garantir que els nostres joves o veïns que ho vulguin, puguin desenvolupar el seu projecte de vida a Cabrera de Mar i no hagin de marxar per falta d’habitatge.
La situació econòmica actual no és fàcil: els nivells d’inflació són alts i els costos s’han disparat els darrers anys. Així, l’Ajuntament afronta unes circumstàncies complicades que requereixen mesures decidides i fermes que faran que la situació torni a la normalitat.
Cabrera té la gran sort de comptar amb un paisatge i una orografia idíl·lics, però alhora difícils de gestionar; comptem tant amb mar com amb muntanya, i això comporta responsabilitats que s’han d’entomar. Una d’elles és la regressió de la nostra costa any rere any. Per combatre aquest fet, durant anys l’Ajuntament ha demanat accions per part del Govern central per tal d’aportar solucions a la ciutadania. Finalment, i esperem que així sigui, durant aquest mandat tindrem l’execució de l’obra dels espigons que potenciaran l’estabilització i l’augment de la sorra a les nostres platges.

Quin balanç fa dels resultats electorals que l’han dut a l’alcaldia?
Estem veritablement satisfets dels resultats obtinguts en les eleccions municipals del passat mes de maig.
Agraïm enormement als nostres veïns i veïnes la confiança dipositada en aquest equip, que té per objectiu projectar i treballar amb vocació de servei públic per a tots els cabrerencs i cabrerenques i projectar el futur del nostre municipi. Ara toca treballar de valent per administrar aquesta confiança com cal i retornar-la amb escreix.

Quines són les principals prioritats del seu govern?
Aquest govern municipal té per objectius principals garantir que Cabrera segueixi sent un poble net, ordenat i agradable per viure-hi, on es compleixi la normativa de civisme i es vetlli per la seguretat de tots els veïns i veïnes.
La nostra voluntat és la de seguir amb el rumb establert per l’agenda 2030, garantint que Cabrera tingui un futur verd i sostenible en el qual les següents generacions tinguin com a mínim les mateixes oportunitats i qualitat de vida que en l’actualitat.
Un dels nostres principals compromisos i assignatures pendents del nostre municipi és l’existència d’un espai polivalent cultural, recuperant l’antiga sala de teatre per dotar el poble d’un equipament on totes les entitats es puguin trobar i desenvolupar la seva activitat, potenciant així l’acció cultural.

 

“La via verda és un dels eixos principals del mandat per tal de poder connectar el centre del poble amb el veïnat del Pla de l’Avellà i la franja costanera, potenciant també la mobilitat sostenible.”

I les problemàtiques més grans que té actualment el seu municipi?
Hem de ser capaços de vetllar per un creixement sostenible i al menys invasiu possible del nostre municipi, tal com preveu el el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) . I alhora hem de garantir que els nostres joves o veïns que ho vulguin, puguin desenvolupar el seu projecte de vida a Cabrera de Mar i no hagin de marxar per falta d’habitatge.
La situació econòmica actual no és fàcil: els nivells d’inflació són alts i els costos s’han disparat els darrers anys. Així, l’Ajuntament afronta unes circumstàncies complicades que requereixen mesures decidides i fermes que faran que la situació torni a la normalitat.
Cabrera té la gran sort de comptar amb un paisatge i una orografia idíl·lics, però alhora difícils de gestionar; comptem tant amb mar com amb muntanya, i això comporta responsabilitats que s’han d’entomar. Una d’elles és la regressió de la nostra costa any rere any. Per combatre aquest fet, durant anys l’Ajuntament ha demanat accions per part del Govern central per tal d’aportar solucions a la ciutadania. Finalment, i esperem que així sigui, durant aquest mandat tindrem l’execució de l’obra dels espigons que potenciaran l’estabilització i l’augment de la sorra a les nostres platges.
Des de l’ajuntament, com es manté el contacte amb la ciutadania per poder copsar les seves inquietuds?
Em sembla un punt molt importat, ja que sempre hem estat garants de la proximitat amb el ciutadà i, per tant, la nostra estratègia serà la d’estar al costat del veí, implementant una comunicació efectiva i eficaç.

Molts serveis que percep la ciutadania no són competència de l’ajuntament. Què es pot fer en aquests casos?
El principal objectiu és el d’informar eficientment la ciutadania per tal que pugui conèixer la realitat de la situació. A Cabrera, els propers anys es desenvoluparan projectes clau que són de competència supramunicipal, fet que provoca que la capacitat d’intervenció de l’Ajuntament sigui limitada. Tot i això, des de l’Ajuntament seguirem estant atents per tal de garantir i vetllar pels interessos del nostre poble davant de les administracions que calgui, com ja s’ha anat fent en projectes com la pacificació de la Nacional II o la futura implementació d’espigons davant la costa per a la preservació de la franja litoral i la regeneració de les nostres platges.

A grans trets, quins són els esforços que ha fet o farà l’Ajuntament en quan a eficiència energètica i sostenibilitat?
La voluntat d’aquest govern és la de dotar tant com sigui possible els edificis de titularitat pública amb plaques fotovoltaiques per tal de garantir tant com es pugui l’autoabastiment energètic dels nostres equipaments.
Així mateix, volem treballar per garantir la mobilitat sostenible dins el nostre municipi, generant i executant una via verda que sigui capaç de connectar el centre del poble amb el veïnat del Pla de l’Avellà i la franja costanera.
Cabrera de Mar és un municipi que compta amb antics pous explotables; és per això que en els propers mesos encarregarem un pla per estudiar la viabilitat de la utilització de les aigües freàtiques del nostre poble per a usos municipals.

Quins són el projectes de futur, a llarg abast, pel seu municipi?
Cabrera té un seguit de projectes que creiem que són primordials per a l’evolució del poble:
La recuperació de l’antiga sala de teatre, que dotarà el poble d’un equipament on totes les entitats puguin desenvolupar la seva activitat cultural d’una forma digna i eficaç, complint així amb un dels objectius prèviament esmentats, la potenciació de l’acció cultural. Aquest projecte no només afavorirà l’activitat cultural del poble, sinó que també permetrà la rehabilitació del centre històric, actualment en degradació, creant una plaça de poble oberta i molt més dinàmica.
Com ja s’ha comentat anteriorment i d’acord amb l’Agenda 2030, la via verda és un dels eixos principals del mandat per tal de poder connectar el centre del poble amb el veïnat del Pla de l’Avellà i la franja costanera, potenciant també la mobilitat sostenible.
En relació amb la mobilitat i la seva sostenibilitat, la pacificació de la Nacional II té com a objectiu la creació d’una via molt més segura en la qual convisquin tant vianants com automòbils, creant voreres i carrils bici més amples, segurs i aptes per al passeig, així com la implementació d’elements verds que facin que la via sigui molt menys agressiva amb el paisatge.

Cabrera té la gran sort de tenir mar i muntanya, la qual cosa comporta responsabilitats que s’han d’entomar. Una d’elles és la regressió de la nostra costa any rere any. Per combatre aquest fet, l’Ajuntament ha demanat durant anys accions per part del Govern central a fi d’aportar solucions als seus ciutadans. Finalment, durant aquest mandat tindrem l’aplicació dels espigons que potenciaran l’estabilització i l’augment de la sorra a les nostres platges.

Hem de ser capaços de vetllar per un creixement sostenible i al menys invasiu possible del nostre municipi, tal com preveu el POUM. I alhora hem de garantir que els nostres joves o veïns que ho vulguin, puguin desenvolupar el seu projecte de vida a Cabrera de Mar i no hagin de marxar per falta d’habitatge.

Cabrera de Mar ha de poder ser un projecte de vida per a totes les persones.

 

Deixa un comentari