Publicat el 23/02/2022

Entrevista a Montse Gual G ibert, Quarta tinent d’alcalde,regidora de Transparència, Igualtat, Participació Ciutadana i Joventut de l’Ajuntament de Vilassar de Mar

 

Quins serveis ofereix la Regidoria d’Igualtat?

El principal servei de la Regidoria d’Igualtat és el SIAD, el Servei d’informació i atenció a les dones. Creat l’any 2017 al nostre municipi, el SIAD és la porta que l’Ajuntament obre a totes les dones, no només per acompanyar-les en situacions de violència masclista, sinó també per oferir-los tota la informació i el suport que puguin necessitar davant d’altres situacions quotidianes, estiguin o no relacionades amb algun tipus de violència, com ara qüestions laborals, socials, personals, familiars, de recursos públics i d’altres. Així mateix, des de la Regidoria s’ofereixen altres serveis, com el suport a les entitats feministes de Vilassar de Mar, la realització de xerrades i cursos –tant per a la ciutadania en general com als instituts del municipi–, la creació de guies o la commemoració de dates importants per al feminisme com són el 8 de març i el 25 de novembre.

Quins problemes s’ha trobat en l’exercici de l’activitat com a regidora en l’àmbit d’Igualtat?

No m’agrada parlar de problemes, a la Regidoria els encarem més aviat com a reptes, i els principals són, d’una banda, explicar que el treball per la igualtat és transversal a totes les regidories de l’Ajuntament, és a dir, s’ha de tenir una mirada lila en totes les accions i polítiques que es duen a terme. Sempre m’agrada posar exemple de l’urbanisme: si tenim una mirada lila en l’urbanisme, segurament els fanals il•luminaran les voreres i no pas les calçades. Està demostrat que una bona il·luminació dona més seguretat a les dones, que, desenganyem-nos, són les que més utilitzen la via pública per caminar-hi; i en això treballem, per posar la mirada lila en totes les nostres accions. D’altra banda, un altre repte que tenim és la educació en les relacions sanes, en igualtat, i és per això que, en col·laboració amb la Regidoria de Joventut, realitzem xerrades cada trimestre als instituts de Vilassar de Mar.

Com està afectant la pandèmia en l’entorn familiar i en especial les dones?

La pandèmia ha afectat de forma especialment negativa les dones que pateixen violència masclista. Durant el confinament més dur, des del SIAD de Vilassar de Mar es va donar atenció de forma regular a les dones que ja estaven atenent i alhora es van rebre nous casos. Així mateix, vam compartir tots els serveis que des de l’Institut Català de les Dones s’oferien per tal d’intentar ajudar les dones que patien violència masclista. Quant a dades, durant el 2021 es van obrir 68 expedients i, actualment, el SIAD atén 28 dones, no totes en situació de violència. La procedència de les dones ateses és diversa i la seva edat va des dels 14 fins als 77 anys, fet que certifica que la violència que pateixen les dones és transversal i no fa distincions d’edat ni de classe social.

Cal fer més visibles els referents de la societat (ciència, cultura, etc.) quan són dones. Què s’està fent en aquest sentit?

Evidentment cal que les nenes i totes les dones, sigui quina sigui la seva edat, tinguin referents, i això és un altre repte de la Regidoria. En aquest sentit, totes les accions que portem a terme busquen crear aquests referents femenins, com per exemple les xerrades que es fan des d’Igualtat. Alhora, les entitats feministes de Vilassar de Mar fan moltíssima feina de recerca i realització d’accions per tal que les dones del poble coneguin altres referents. Des d’aquí els vull agrair la feina que fan. Sense elles, la feina que du a terme la Regidoria d’Igualtat quedaria coixa.

Deixa un comentari