Publicat el 09/01/2019

L’Associació GRAM (Grup de Recolzament i Acollida de Minories) és una entitat sense ànim de lucre, reconstituïda a partir de l’Assemblea local del GRAMC de Teià. Des de l’any 1990 treballa en l’àmbit de la intervenció social i educativa del municipi. Parlem amb ells sobre els seus reptes i propostes.

 

Quins són els principals objectius de la seva entitat?
Treballar per una societat més justa i solidària, per la igualtat d’oportunitats per a totes les persones, vetllant sobretot per les més vulnerables. Conscients de les nostres mancances i febleses, dels nostres errors i de la nostra petitesa, però des de l’estimació i l’empatia. Creiem que les noies i els nois que han passat pel GRAM al llarg d’aquests anys saben que poden comptar amb nosaltres i que hi ha una estimació sincera.

Educar i educar-nos nosaltres mateixos, en el respecte i la solidaritat, sigui quina sigui la condició de cada persona, la seva procedència o el seu credo, respectant i fent respectar totes les diferències.

Portar a terme una tasca educativa i solidària envers els col·lectius menys afavorits, sigui quin sigui el seu origen o procedència. Creiem que l’educació és l’eina principal per tirar endavant i ensenyar els diferents recursos d’aprenentatge, donant mètodes i estratègies per aprendre a aprendre i afavorir l’assoliment dels hàbits d’ordre i cura dels materials de treball, tant a l’escola com a l’ institut, al GRAM o a casa. Acompanyar en el seu procés d’aprenentatge més enllà de l’assoliment dels resultats escolars.

Transmetre als usuaris la importància i el valor de la cultura i la llengua i, alhora, donar-los mitjans perquè se sentin membres actius de la nostra societat. Per aquest motiu també intentem fer activitats amb els adults. I transmetre’ls, també, la nostra confiança que se’n poden sortir, que poden reeixir malgrat les moltes dificultats que puguin tenir. Les mateixes dificultats al cap i a la fi que qualsevol altre jove, però agreujades per la diferència en vivències, oportunitats, extracte social i, també cal dir-ho, l’estereotip i el racisme.

També realitzen activitats d’alfabetització amb els adults…
Sí, tot i que sovint seria més correcte anomenar-ho acollida lingüística si el desconeixement de la llengua és molt gran. Com a Teià no tenim escola d’adults, també fem alfabetització a qui ho demana. En aquests moments només són dones.

Quines activitats desenvolupen en l’àmbit de l’acollida?
L’acollida de les persones d’origen estranger i de les seves famílies, algunes de les quals fa 35 anys que viuen a Teià. Des del voluntariat treballem el reforç escolar dels infants, siguin fills d’estrangers o no, sempre amb la condició que ens els derivin Serveis Socials; és a dir, que la família no estigui en condicions de pagar un reforç escolar.

Es treballa conjuntament amb les escoles? I quin suport tenen de l’Ajuntament de Teià?
Es treballa coordinadament amb l’escola i l’institut, i tenim un conveni amb l’Ajuntament de Teià (Serveis Socials), de qui rebem suport econòmic. I com dèiem, són els serveis social els qui a petició de l’escola o l’institut ens deriven els infants. Estem presents i treballem amb altres entitats locals i som membres del Consell Municipal de Cooperació i Solidaritat i del d’Educació. També cal dir que el nostre local és al Casal Parroquial, i per tant tenim una bona col·laboració amb la parròquia de Teià.

Els calen voluntaris?
Treballem amb persones voluntàries, i una de les dificultats des de sempre és tenir-ne suficients per poder fer una atenció personalitzada, nen per nen i adult per adult. Això es fàcil d’entendre, tenen edats diferents i necessitats i dificultats diverses. Tot i això podem estar contents del gruix de voluntaris que hem sostingut l’entitat tots aquests anys. Precisament, aquest any comptem amb el programa de voluntariat de l’institut de Teià, que ens envia alumnes de 4t i que representa un bon reforç, sobretot per la proximitat d’edat.

Quin és el perfil de les persones que s’apropen al GRAM?
Persones d’origen estranger o autòcton i les seves famílies. Infants, joves i adults, amb necessitats educatives i de suport, derivades dels centres educatius i de Serveis Socials. Però també volem arribar a tota la població en la tasca de sensibilització. En cal molta, encara.

Com es pot contactar amb el GRAM?
Dimarts, dimecres i dijous, de 6 a 8 de la tarda, al Passeig de la Riera, 130, baixos. Casal Parroquial. Teià.

 

Entrevista: Albert Calls

Deixa un comentari