Publicat el 06/04/2023

Entrevista a Carme Dalmau.

 

En un moment o altre de la nostra vida tots necessitem un gestor que ens ajudi a resoldre afers particulars o empresarials amb l’Administració. Aquesta és una professió que s’organitza i és visible a través del Col·legi Oficial de Gestors i Administratius de Catalunya (COGAC). Carme Dalmau, secretària de l’entitat, ens explica els objectius i reptes d’aquest ens.

 

Quines funcions i objectius té el COGAC?
Les funcions fonamentals del COGAC són les de defensar els interessos de la professió de gestor administratiu i vetllar per l’ètica professional, així com pel respecte dels drets i interessos dels clients dels seus col·legiats. Entre els objectius, destacaria el de potenciar la figura del gestor administratiu com a professional de referència i posar al seu abast els serveis, la formació continuada i les eines necessàries per assolir un bon desenvolupament professional i de negoci.

Quantes persones en formen part i qui s’hi pot integrar?
Els integrants del COGAC són els gestors administratius col·legiats. Actualment, el cens de col·legiats està al llindar dels 1.200 col·legiats, entre exercents i no exercents.

Quin tipus d’activitats realitzen per als membres de l’entitat?
El COGAC ofereix un ampli ventall d’activitats, cursos formatius i de reciclatge de les diverses àrees –fiscal, laboral, estrangeria, vehicles i transports, mercantil– i conferències sobre les novetats legislatives. També ofereix activitats culturals i recreatives per potenciar la cohesió entre els col·legiats. A tall d’exemple, tenim la festa professional, l’aperitiu de Nadal o la Nit del Gestor.

I pel que fa a la divulgació de cara al públic general?
La participació té dues vessants. Els mitjans de comunicació ens sol·liciten entrevistes puntuals per informar o opinar sobre les novetats legislatives. Per altra banda, estan les campanyes publicitàries. Actualment en tenim quatre en marxa: la de renda, que tot just s’ha iniciat, la d’estrangeria, la de vehicles i, a final d’any, la de marca, una campanya genèrica per donar a conèixer l’àmbit d’actuació del gestor administratiu.

Quins àmbits es treballen des de la professió de gestors?
L’àmbit de treball és molt ampli. El gestor és com el metge de capçalera. Des de l’àrea d’empresa o autònoms, amb la seva creació i l’acompanyament, fins a l’àrea personal i familiar, declaracions de renda, impostos de successions, compravenda d’immobles, tràmits d’estrangeria… El gestor administratiu és l’únic professional que té encomanada la gestió per tramitar amb la Direcció General de Trànsit en representació dels seus clients.

 

«Volem potenciar la figura del gestor administratiu com a professional de referència i posar al seu abast serveis, formació continuada i eines per al desenvolupament professional.»

 

Vivim en un món pràcticament digital. Com s’han hagut d’adaptar les gestories en aquest nou context?
Les gestories són uns dels primers despatxos que es van adaptar al món digital. Fa 15 anys, es va crear una aplicació per fer les matrícules telemàticament. El COGAC treballa amb una empresa dedicada exclusivament a crear aplicacions per facilitar la gestió dels gestors administratius. Això es va iniciar en l’àmbit del trànsit i s’ha anat ampliant a les diferents àrees.

L’administració utilitza sovint la tecnologia com una barrera per frenar les queixes dels usuaris… Com afronten aquesta realitat els gestors?
Els gestors hem de fer mans i mànigues per poder donar resposta als nostres clients davant el tancament de les administracions a la presencialitat. Estem reivindicant, dia si dia també, poder tenir un canal directe per contactar amb les administracions per temes puntuals. Temes que amb una visita presencial es resoldrien i ens estalviaríem correus electrònics creuats, mals entesos i sobretot agilitat en la resolució, agilitat que repercuteix directament en la tranquil·litat dels usuaris.

La intel·ligència artificial, tant de moda, millorarà realment les gestions administratives?
La IA ja la tenim aquí, no hi podem girar l’esquena. Té aspectes positius, però crec que hem d’establir unes pautes per no perdre la humanitat.

 

“Les gestories són uns dels primers despatxos que es van adaptar al món digital”

 

Com es formen els futurs gestors?
El futurs gestors administratius han de ser titulats universitaris de l’àmbit del dret, l’economia o l’empresa i superar una prova o realitzar un màster en Gestió Administrativa.

És una professió amb perspectives de futur?
És una professió amb moltes perspectives de futur, sobretot tenint en compte la despersonalització de l’Administració, que obliga tots els administrats a relacionar-s’hi telemàticament.

Quins són els projectes de futur del COGAC?
Els nostres projectes de futur són els de seguir col·laborant amb les diferents administracions per poder oferir canals de tramitació més àgils i aportar millores en la gestió, crear noves aplicacions informàtiques d’acord amb les necessitats dels despatxos i buscar nous nínxols de mercat per al col·lectiu.

 

Entrevista: Albert Calls

Deixa un comentari