Publicat el 24/03/2005

La majoria de vegades una idea neix de forma espontània com una encesa de bombeta, que de cop i volta il·lumina el cervell i mostra una realitat que encara no existeix però que és possible contemplar com un fet perfectament assolible. Una altra forma de tenir una idea es produeix en compartir la d’una altra persona, amb la suficient credibilitat per ser assumida com a pròpia.
Convertir però una idea en realitat requereix la intervenció de persones emprenedores, excessivament escasses, que es poden comparar amb corredors de fons caracteritzats per la seva resistència, seguretat, lluita, constància i capacitat, si s’esdevé, de fer una cursa en solitari. Avui dia però qualsevol projecte innovador requereix sobretot la intervenció d’un equip de persones emprenedores, creatives i apassionades, competents i multidisciplinàries, amb compli-citat, implicació i dedicació absoluta en les seves tasques de desenvolupament.

Fer possible una idea, com la de lluitar contra la discriminació de la gent gran, mitjançant la creació de l’incipient moviment sènior, requereix la creació d’una cultura sènior però sobretot poder comptar amb persones emprenedores socials capaces de promoure noves activitats socials, culturals, de formació, d’informàtica i de participació ciutadana en un context global com pot ser la creació d’una gran organització de gent gran en forma de xarxa.

Deixa un comentari