Publicat el 09/03/2017

Pares, pedagogs i educadors coneixen la importància que el joc té a la vida dels infants. El joc és una activitat universal, una constant que trobem a totes les cultures, una activitat que l’ésser humà practica al llarg de tota la seva vida. Per tant, és una activitat transcendental, fins al punt que de la seva manifestació i possibilitats d’expressió pot dependre considerablement l’evolució, el desenvolupament i la maduració. Els jocs i les joguines

La joguina té com a principal funció la d’estimular el joc, afavorint els moments d’alegre divertiment i facilitant l’exercici de les diverses habilitats i capacitats de l’infant. Sovint, la societat no valora la joguina com a element de creixement, sinó més aviat com a objecte de regal i consum, de la mateixa manera que continua definint, implícitament, el joc com a quelcom no seriós o com a aquella activitat pròpia de l’etapa infantil.
Però cal tenir en compte que el joc és el mitjà natural a través del qual l’infant aprèn i entra en contacte amb el món que l’envolta. Resulta evident, doncs, que no podem escollir a la babalà, sinó que haurem de triar les joguines més adequades a cada infant: les que el motivin cap a la superació personal, l’expressió dels sentiments i les emocions; les que estimulin les seves ganes de compartir i, a més, afavoreixin la interiorització de normes de conducta, que ajudin a la seva socialització, etc.
Sembla màgic que tot això és produeixi amb aquesta activitat que els resulta tant plaent i satisfactòria, és a dir, jugant.
Degudament seleccionada i utilitzada, la joguina és un element de primer ordre en l’educació, i es converteix en una gran aliada en la tasca educativa.

Deixa un comentari