Publicat el 10/05/2006

L’economia és qui determina molts comportaments socials, els quals, en aquests moments, afecten sobretot la família. En èpoques passades els fills es tenien amb la finalitat de cuidar dels seus pares quan arribessin a vells. L’estat del benestar ha modificat completament aquest plantejament en no ser necessaris els fills per cobrir aquestes necessitats econòmiques dels seus pares. En una societat en què cada vegada importa més l’autorealització personal, la felicitat individual, tenir fills s’ha convertit en una despesa econòmica important a la qual moltes parelles hi renuncien (només cal veure el baix índex de natalitat).
D’altra banda, tenir molts fills en èpoques passades era necessari per assegurar la supervivència de l’espècie humana, qüestió que avui dia està més que coberta. Tenir fills s’està convertint en un luxe, una ostentació consumista de gent adinerada que tradicionalment sempre ho ha fet. El fracàs de les polítiques d’ajuda a la família tenen molt a veure amb la preservació de la llibertat individual que considera una obligació excessiva tenir fills. El moviment sènior estima que la societat actual no està preparada per afrontar el creixent envelliment de la població.

Una societat envellida que considera un luxe tenir fills, serà insostenible i per aquest motiu cal preveure que es produiran importants canvis socials.

Deixa un comentari