Publicat el 02/05/2021

Autor: Jordi Planet Planas / Il·lustrador: Xavier Piñas / Editorial Base

Els bons malnoms. El Maresme. Una obra amb la voluntat de recuperar la tradició i aquest costum català tan nostre.

El diccionari diu que un malnom és un nom que es posa a algú, prenent-lo d’algun defecte, vici o qualitat. Sigui com sigui, el malnom ha estat sempre una eina per promoure la comunicació entre pobles o per moure raons entre veïns, segons com es miri. Sobretot als pobles petits, encara és ben viu el fenomen dels malnoms o sobrenoms. Aquests gentilicis pejoratius, la majoria posats pels pobles del costat, s’han anat perdent amb el temps i només la gent gran en fa memòria.

Amb la voluntat de recuperar la tradició i aquest costum català tan nostre, proposem aquest llibre engrescador, que recull tots aquells malnoms que han caracteritzat les poblacions i que, de vegades, donen raó de moltes de les peculiaritat dels seus veïns.

Deixa un comentari