Publicat el 19/01/2011

Els sèniors som plenament conscients que el millor període de temps per demanar millores en la qualitat de vida, es dóna en els processos electorals. Estimem que quan falten quatre mesos per a les properes eleccions municipals, és un bon moment per presentar, als partits polítics, quines són les nostres peticions. Es tracta d’aconseguir promeses electorals per escrit, que suposadament haurien d’acomplir els governs municipals elegits.
El nostre plantejament és molt simple. Durant els mesos de febrer, març i abril, formularem als partits polítics una petició concreta suficientment raonada. Valorarem les respostes rebudes, per a cada un dels diferents aspectes de les nostres peticions, amb una puntuació numèrica del 0 al 10. També ho farem per al conjunt dels programes de govern. Atès que les eleccions municipals seran el 22 de maig, durant la primera setmana de maig, publicarem els resultats valorats de les respostes rebudes de cada partit. Aquest resultat serà lliurat per correu als nostres 2.100 associats. Esperem que la nostra valoració serveixi de guia per al vot de la gent gran, per fer possible la millora de la seva qualitat de vida.

Deixa un comentari