Publicat el 06/04/2023

Concurs de creditors per a microempreses.

 

Per transposició de la Directiva europea de reestructuració i insolvència, la Llei 16/2022, de reforma de la Llei Concursal, ha introduït un procediment especial per tramitar les insolvències de microempreses, mitjançant la seva tramitació electrònica, que va entrar en vigor el passat 1 de gener.

 

S’han d’acollir a aquest procediment totes les persones físiques i jurídiques que desenvolupin una activitat empresarial o professional i que es trobin amb la impossibilitat de fer front als seus deutes o prevegin la seva insolvència imminent.
Segons dades de l’IDESCAT, les empreses de menys de deu treballadors al nostre país suposen més del 90 per cent del total. Això fa palesa la importància d’una regulació especifica en la Llei Concursal, la qual, des de la seva promulgació el 2004, ha estat especialment pensada per preveure insolvències de grans corporacions.

Els requisits per acollir-se al procediment especial són: una mitjana de menys de deu treballadors el darrer any i una xifra de negoci inferior als 700.000 euros o un passiu inferior als 350.000 euros.

Per tal de possibilitar la tramitació electrònica dels expedients, el Ministeri de Justícia ha desenvolupat la corresponent plataforma amb formularis normalitzats per facilitar i agilitzar la presentació de les sol·licituds, que cal fer mitjançant advocat i procurador. Per contra, només excepcionalment es preveu el nomenament d’un administrador concursal, al contrari del que succeïa fins ara en qualsevol concurs de creditors.

És molt convenient que qualsevol empresa, negoci o professional en situació d’insolvència actual o imminent i que reuneixi els requisits esmentats es plantegi buscar assessorament especialitzat per acollir-se a la tramitació electrònica del concurs per a microempreses.

 

Albert Gual Moreno – Advocat
g·a gual assessors

Deixa un comentari