Publicat el 27/10/2017

L’efecte de pintura més utilitzat és sens dubte el clàssic, llis i mat, encara que aquesta tècnica requereix que l’estat de les parets sigui perfecte. Però cal tenir en compte que hi ha efectes amb pintura que, a banda de decoratius en si mateixos, serveixen per emmascarar imperfeccions com poden ser esquerdes o restes de capes de paper anterior. Aquests efectes especials són ideals per a tot tipus d’estances, però per parts, com ara la paret del capçal del dormitori, una paret del passadís, dues parets del saló… Tots aquells racons als quals vulguem donar un aire diferent

Esponjat. Primer cal aplicar amb un corró una capa de pintura del color escollit (el més clar com a base). Una vegada seca la pintura, amb un drap o esponja doneu tocs i copets lleugers sobre la pintura de la paret, mullant l’esponja o el drap amb el color de pintura més pujat. Repetiu la operació en funció de la intensitat que es vulgui aconseguir.
Aquest tipus de pintura és més convenient fer-la amb tons similars i clara, per no causar un impacte visual excessiu.

Metàl·lic. La pintura metal·litzada no només permet jugar amb el color, sinó també amb les textures. La pintura amb efectes sorra, òxid, metall…, ofereix infinitat de possibilitats decoratives. S’utilitza per destacar elements aïllats com una columna, un moble d’obra, o per a ressaltar l’estil de l’estança. Destaca com cap altre en ambients molt moderns.

Degradat. Un degradat és una transició d’un color a un altre mitjançant la barreja de dos colors, encara que també pot ser la degradació d’un sol color. Per aconseguir un degradat perfecte, és millor contractar un professional. Però també podem crear un efecte degradat en línies horitzontals pintant cada línia del mateix color però d’un o dos tons per sota del color inicial, segons anem pintant línies o ratlles de diferents amplades.

Empaperat. Totes les modes tornen, i la de l’empaperat no podia ser menys, però ara amb una varietat més gran de colors, textures, materials i acabats.
Té alguns avantatges respecte al pintat tradicional, ja que dissimula fàcilment les imperfeccions de les parets i aconsegueix uns efectes visuals molt atractius. Si es té en compte aquesta opció, s’ha de pensar que es pot empaperar només una paret o algun element de l’estança com columnes o bigues, i aconseguir d’aquesta manera un efecte molt atractiu i modern si s’escullen els colors de pintura que combinin amb els del paper.

De vegades, per mandra o per desconeixement, acabem pintant la nostra casa amb els mateixos colors i tècniques de sempre, sense pensar que avui existeix un ampli ventall de possibilitats creatives que ens permeten donar un aire més personalitzat a la nostra llar.

 

Redacció La Clau

Deixa un comentari