Publicat el 09/02/2011

La teoria de l’evolució formulada per Darwin, històricament ha estat interpretada com una legitimació científica de l’agressivitat dels éssers humans, fonamentada en la llei del més fort. Per al sistema capitalista, la justificació que el peix gros es menja el petit, valida totalment la seva agressivitat, no solament humana sinó també ecològica. Aquesta interpretació, actualment comença a ser qüestionada, i es defensa un nou plantejament científic, basat en l’altruisme i l’ajuda mútua. Aquesta nova interpretació científica de la teoria de l’evolució, juntament amb l’actual situació de crisi econòmica i social, indiquen un possible canvi de civilització, que com històricament és sabut, té sempre un començament i un final. Cal indicar que en tot cas, en aquests moments, ens trobem davant d’un procés de transició encara poc percebut.
La societat del coneixement és el primer pas d’una nova civilització, posterior al capitalisme, la d’una possible civilització empàtica, caracteritzada significativament per la de passar d’una societat del tenir a una altra del ser, substituint la llei del més fort per la de l’ajuda mútua. Un dels fets més rellevants és l’actual qüestionament dels drets de propietat intel·lectual. Cada vegada és més possible, amb la utilització d’Internet, tenir accés gratuït a productes multimèdia i a llibres. Aquest accés gratuït també s’ha de produir en la informació, que com a poder, a d’estar a l’abast de tothom, mitjançant la utilització de xarxes distributives socials.

Deixa un comentari