Publicat el 23/01/2018

La contaminació atmosfèrica o contaminació de l’aire és aquella causada per la presència de compostos químics aliens a la seva composició normal, o per la presència de compostos químics en una concentració superior a la natural.

Aquest tipus de contaminació es deu a l’alliberament a l’atmosfera de substàncies en forma de gasos o de pols.

Possibles fonts de contaminació:

Naturals

 • Erupcions volcàniques (gasos sulfurosos + CO2 + cendres)
 • Incendis forestals naturals (CO2 + cendres)
 • Aerosols formats per les aigües dels oceans, rius i llacs
 • Tempestes de sorra
 • Pol·linització de les plantes (primavera = al·lèrgies)

Naturals però accelerades per l’activitat humana

 • Incendis forestals provocats per imprudències
 • Pols (resultat de l’erosió del sòl, desertització d’origen humà)
 • Sega de cereals (conreu intensiu + maquinària pesant)

Antropogèniques

 • Els mitjans de transport
 • Processos industrials en general
 • Generació de calor i electricitat
 • Calefaccions domèstiques
 • Activitats agrícoles (metà…)

Respirar un aire contaminat afecta molt negativament la nostra salut. Encara que acostuma a ser invisible, la contaminació atmosfèrica causa malalties respiratòries, cardiovasculars, neurològiques, immunològiques i càncer.

L’Organització Mundial de la Salut (OMS) confirma que cada any hi ha milions de morts prematures causades per l’aire pol·luït. Per tant, és vital que la qualitat del nostre aire sigui òptima perquè la salut dels ciutadans no es vegi afectada.

La contaminació atmosfèrica pot comportar canvis climàtics i la pèrdua de la protecció que els gasos de l’atmosfera proporcionen al planeta. Si alterem la proporció d’aquests gasos, posarem en perill la vida a la Terra.

 

Redacció La Clau

Deixa un comentari