Publicat el 27/01/2024

Com impacten en el medi ambient els pneumàtics dels cotxes.

 

Estem molt habituats a pensar que els vehicles contaminen el medi ambient solament a través de la combustió que generen els seus motors. I és cert que per aquest motiu es passen controls habituals que determinen el grau de contaminació dels cotxes, però aquesta no és l’única manera com el parc mòbil impacta en el nostre ecosistema.

Les emissions que no són d’escapament (NEE, per la sigla en anglès de Non-exhaust emissions) també s’han de tenir en compte. I per aquest motiu, tot i que puguin passar desapercebudes, els entesos en aquest tipus de contaminació ambiental alerten dels seus efectes.

Si considerem la problemàtica des del punt de vista d’una visió a gran escala, les dades tècniques apunten que el transport genera prop d’una quarta part d’emissions de CO2 de la Unió Europea. I dins d’aquest transport, el vehicle estrella, com no, és el cotxe, que ha transformat la nostra vida i mobilitat. I els experts en aquest àmbit de contaminació afegeixen que les NEE no estan regulades.

A grans trets, aquestes formes de contaminar el medi ambient provenen del desgast dels pneumàtics, que en incidir amb la carretera alliberen constantment grans quantitats de partícules de cautxú. Aquestes partícules poden quedar a la superfície de la carretera fins que se les enduu l’aigua de drenatge, o bé quedar suspeses en l’atmosfera.
Altres aspectes que també cal tenir en consideració són el desgast progressiu dels frens, que provoquen una pols molt fina; el desgast del ferm de la carretera que generen els pneumàtics; o l’impacte que aquests tenen sobre la pols del paviment.

No parem d’escoltar-ho als mitjans de comunicació, i tot i així el problema continua sent greu. La societat del present s’ha de preocupar i prendre mesures perquè l’afectació no sols és important ara, sinó que encara ho serà molt més en el futur més immediat.

Les partícules nocives dels pneumàtics i frens presenten una problemàtica de la qual van avisant els organismes, recordant-nos l’alt grau de contaminació mediambiental que comporten i els greuges per a la nostra salut. I en especial en els entorns urbans, on el percentatge de frenades és més gran.

Però tot problema sol tenir gairebé sempre solucions. Què recomanen els experts que es pot fer per contribuir a rebaixar l’impacte dels pneumàtics en el medi ambient? En primer lloc, tenir cura de l’estat dels pneumàtics, amb la qual cosa no solament es garanteix més seguretat per als ocupants del vehicle, sinó que a més es redueix la contaminació. Han de tenir la pressió adequada i cal canviar-los quan estiguin desgastats.

Un altre aspecte molt important és que cal tenir cura de la conducció que fem del vehicle, mirant de no abusar dels frens. Fent servir el fre motor per disminuir la velocitat i ajustar la conducció, sense frenades i grans acceleracions, també aconseguim que el vehicle impacti menys en la carretera.

Tot plegat demana de nosaltres, un cop més, una actitud cívica i de compromís amb l’entorn, així com un petit esforç diari que el medi ambient ens agrairà.

Redacció La Clau

Deixa un comentari