Publicat el 11/01/2017
A Friburg (Alemanya) existeix una de les primeres ciutats solars. Fa més de 30 anys, va endegar iniciatives d’energies renovables i actualment no solament s’autoabasteix, sinó que té excedents energètics que explota. Les ciutats solars són iniciatives públiques que tenen com a objectiu utilitzar l’energia solar com a font principal d’energia, beneficiosa per a la població i el medi ambient, amb les quals es pretén:
  • Utilitzar una energia segura i domèstica respectant l’ecologia ambiental.
  • Augmentar el benestar dels ciutadans.
  • Aprofitar l’energia del sol per crear ciutats energèticament autosuficients.
  • Desenvolupar noves oportunitats d’ocupació i creació de riquesa local.
Als Estats Units, Austràlia, la Xina i el Japó hi ha iniciatives governamentals que, a partir d’una sèrie de ciutats pilot, promouen el seu desplegament en el seu territori. En aquests projectes s’inclou la formació a ciutadans i ajuts per a la instal·lació de plaques solars en indústries, comerços i domicilis particulars. És paradoxal que en països del sud d’Europa, on les hores de sol són la majoria, hi hagi poques iniciatives d’aquest tipus. Localment, alguns ajuntaments promouen la instal·lació de plaques solars en edificis oficials, senyals de trànsit i transport públic o enllumenat de carrers, dirigida tant a un estalvi pressupostari com a l’assoliment de l’autosuficiència energètica, com a un primer pas per avançar cap a l’autosuficiència territorial que faci possible obrir el camí de la plena ocupació.
Josep Aracil i Xarrié
(President d’Eurosènior)
joarxa@gmail.com

Deixa un comentari