Publicat el 16/02/2011

Fa més de 15 anys, l’Ajuntament de Premià de Mar va estimar necessària la creació d’un centre de dia, de titularitat pública, en el local municipal dels Frigorífics. Avui dia aquest local no està disponible, però sí ho està el local de Can Salomó, situat al centre mateix del municipi. Estem convençuts que aquesta vegada es farà el tan necessari centre de dia.
El problema de l’habitatge en l’envelliment és una assignatura pendent. La gent gran no vol ser aparcada en una residència geriàtrica, avui dia totalment rebutjades en molts països de la UE. Moltes vegades per poder viure en el propi domicili, amb una atenció familiar, és necessari disposar d’un centre de dia, en el qual és atesa la gent gran amb un cert grau de dependència, durant els horaris laborals dels seus familiars.
Aquest centre de dia, a la vegada, també serveix per fer possible una rehabilitació sociosanitària dels seus usuaris, que ajudi a potenciar la seva autonomia personal per fer possible una millora en la seva qualitat de vida.
Les nostres peticions del mes de febrer, als partits polítics de Premià de Mar són:
Creació d’un centre de dia,
de titularitat pública, en el local
municipal de Can Salomó
Establiment d’un full de ruta, de manera retallada, indicant el procediment a seguir per aconseguir-ho
Qualsevol altra informació
addicional sobre la qüestió
Cal tenir en compte que cadascuna de les respostes rebudes per escrit, serà valorada amb una puntuació de 0 a 10.

Deixa un comentari