Publicat el 07/03/2019

La bioretroalimentació (biofeedback) és una tècnica d’autoregulació o autocontrol, és a dir una tècnica que permet aprendre a canviar l’activació fisiològica amb l’objectiu de millorar la salut i/o el rendiment. Les emocions tenen uns correlats fisiològics, és a dir, l’ansietat va acompanyada de canvis en la taxa cardíaca, la humitat de la pell, la tensió muscular… Les tècniques de bioretroalimentació fan possible que una persona prengui consciència de funcions fisiològiques que en condicions normals no percep, com la freqüència cardíaca, la pressió arterial, la conductància de la pell, entre d’altres, per aconseguir un control emocional.

Depenent del sistema fisiològic sobre el qual es treballa, la bioretroalimentació pot ser sobre:

  • Respostes del sistema nerviós somàtic, fonamentalment a través de l’electromiograma.
  • Respostes del sistema nerviós autònom, que inclouen pressió arterial, freqüència cardíaca, temperatura i pH de l’estómac, entre d’altres.
  • Respostes del sistema nerviós central, obtingudes mitjançant electroencefalograma, en què es registren els ritmes cerebrals.

Les tècniques de bioretroalimentació s’utilitzen amb molt bons resultats en problemes de salut com ansietat, insomni, quadres d’estrès, hipertensió, migranya…

Com funciona la bioretroalimentació?

Es col·loquen sensors en alguna part del cos, com ara els dits, per monitoritzar els paràmetres fisiològics que volem estudiar. Aquesta informació arriba a l’individu en forma d’estímuls visuals o auditius, i així la persona sap com està la funció fisiològica que estem estudiant. Es pot emprar una escala graduada, una fila de llums que s’apaguen o s’encenen en funció de l’increment o decrement de la resposta fisiològica. De vegades també s’utilitzen sons per donar aquesta informació.

Aleshores s’entrena la persona perquè modifiqui els paràmetres i tingui informació al moment de com ho està fent. Amb aquestes tècniques, el pacient pot modificar els seus estats orgànics i normalitzar-ne el funcionament.

 

Nascia

Deixa un comentari