Publicat el 09/12/2018

El mètode Pilates és un dels exercicis més eficaços per mantenir-se en forma: estilitza la figura, tonifica i estira els músculs, cuida les articulacions i a més ensenya a respirar millor i a relaxar-se.

La clau d’aquest mètode està en l’enfortiment del sol pelvià ja que beneficia per un costat el reposicionament corporal, i per altre tot el cos des del coll, espatlles i columna, fins als genolls, turmells i peus. Els músculs d’aquestes zones tenen molta importància sobre el benestar general del cos i l’adequada alineació que han de mantenir les extremitats.

Si les espatlles estan bé, tot el cos està bé; però perquè això sigui així, és importantíssim enfortir la musculatura abdominal, amb la finalitat que l’esquena es mantingui recta i ben posicionada en tot moment.

Els resultats del mètode progressen a mesura que es va agafant pràctica; aquesta es basa, fonamentalment, en els principis de: concentració, control, fluïdesa, precisió i imaginació. També és importantíssim la respiració.

Existeixen dos tipus de Pilates bàsics, el desenvolupat amb aparells i el de terra, però el més convenient és que es faci una combinació d’ambdues modalitats.
És un error considerar el Pilates un exercici únicament de relaxació o rehabilitació. Aquesta activitat serveix com a base per a qualsevol tipus d’esport o moviment que es faci en el dia a dia.

Beneficis per a la salut:
Enforteix l’abdomen.
Combat el mal d’esquena.
Millora l’alineament corporal
i la respiració.
Ajuda a prevenir lesions.
Reeduca l’atenció, aprenent a fixar-la en el moment present,
i la interacció ment-cos.
Augmenta la capacitat muscular de les cames.
Millora la flexibilitat i perfecciona la correcció postural.
Obre les articulacions, ajudant a relaxar tensions.
Molts músculs profunds s’estimulen de forma subtil, motiu pel qual es fomenta la coordinació i l’equilibri.
Està indicat per a totes les persones, sense importar la complexió física, edat o sexe, tant les que realitzen algun altre esport com les que porten una vida més sedentària. L’important és fer-ho sota la supervisió d’un expert.

 

Redacció La Clau

Deixa un comentari