Publicat el 02/07/2014

Després dels anys 50 i 60, una vegada acabada la II Guerra Mundial, es va produir un esclat demogràfic de naixements, un alt índex de natalitat. A les persones nascudes durant aquest període històric se les coneix amb el nom de «baby boomers», i són les generacions que en aquest moment comencen a entrar en el col·lectiu dels sèniors, el de les persones retirades del treball remunerat per qüestions d’edat. Des d’una perspectiva sociològica, es considera que aquestes noves generacions són les que, a poc a poc, aniran assumint el poder gris en una societat en la que aquest col·lectiu arribarà a ser una tercera part de la població.

És una generació que es caracteritza per un alt nivell de formació i de professionalitat en el desenvolupament de càrrecs directius. Suposaran un canvi substancial en el col·lectiu sènior, molt diferent de l’actual, en què hi predomina un nivell d’escolaritat baix degut a la guerra civil i a la postguerra. Serà el primer col·lectiu sènior en què deixarà de predominar el paper de la dona com a mestressa de casa, per passar a ser persones il·lustrades capaces de liderar canvis socials. La creació de Consells Sèniors en cada municipi o barri, constituïts com a organitzacions de serveis i agrupats en xarxes relacionades que se centren en les persones i no en els diners, serà liderada per les generacions baby boomers, amb la utilització de la cultura del discurs crític. El temps dels baby boomers ja ha arribat, cal que siguin conscients del seu important paper històric.

 

Josep Aracil i Xarrié
(President d’Eurosènior)
joarxa@gmail.com

Deixa un comentari