Publicat el 18/07/2006

Varen tenir un paper molt important en els primers governs municipals democràtics que majoritàriament van incloure dirigents veïnals. Els partits polítics i els canvis socials esdevinguts en el període democràtic les han convertit en pràcticament obsoletes, només sostingudes per una classe política que les considera com els seus interlocutors vàlids i còmodes en la representació ciutadana.
Cada etapa històrica genera els seus propis grups promotors de canvis socials, així en la Segona República el protagonisme va correspondre als moviments obrers mutualistes o cooperativistes. En l’actualitat, encara que de forma incipient, el protagonisme correspon als consells sèniors. Els seus membres tenen temps lliure, la saviesa dels anys, capacitat intel·lectual i un esperit jove necessari per millorar la seva qualitat de vida. Quan les persones retirades s’adonin que tenen un paper important a jugar en la societat actual, tot començarà a canviar.

Aquest plantejament suposa una clara aposta pel reconeixement social de les persones retirades a qui els hi pertoca recuperar la figura tradicional dels consells d’ancians si bé amb una configuració activa pròpia del segle XXI.

Deixa un comentari