Publicat el 22/07/2009

Una altra assignatura pendent també és la modificació de la Llei de Dependència, que amb la introducció del copagament, està generant un efecte bumerang per la seva clara manca dels recursos econòmics necessaris. El recent acord d’incloure l’habitatge propi, en la valoració de la capacitat econòmica dels usuaris, posa al descobert la tendència neoliberal d’aquesta Llei, que no aconsegueix emmascarar el possible espoli dels habitatges propis del 85% de la gent gran, mitjançant la seva conversió en hipoteques inverses rendes vitalícies, etc. per atendre al copagament. Aquesta Llei suposa un clar atemptat als principis bàsics de l’estat del benestar, sustentats en un sistema solidari de caixa única de repartiment o en un altre de justícia social i de redistribució de la riquesa.

Deixa un comentari