APP destacada / Curvas de Crecimiento Infantil | La Clau -Revista gratuïta del Maresme
Publicat el 01/12/2018

Permet el registre de les mesures de pes, alçada i circumferència del cap de diversos nens i genera taules de creixement i percentils des del naixement fins als vint anys d’edat. Es podens desar imatges dels gràfics del nen o taules percentatges per compartir, posar-ho en un llibre de nadó o portar-ho al metge del nen.També es poden comparar les corbes de creixement de múltiples nens, o introduier les dades del pare o mare i comparar-les amb les del nen.

Deixa un comentari