Publicat el 01/12/2005

Va passar un d’ells el qual després de donar diverses voltes sobre les despulles va marxar sense tocar-les. Als pocs dies van aparèixer dues dotzenes de corbs que es van menjar les despulles. Van repetir aquest experiment moltes vegades i sempre passava el mateix: el primer corb, que es podria haver alimentat durant tot l’hivern amb les despulles, preferia compartir-les amb d’altres. Es va arribar a la conclusió que existia un instint de supervivència que valorava més fer-la possible a llarg termini que a un altre més individual i més curt.
Aquest instint primari també existeix en l’espècie humana, si bé aquesta, a causa de l’exercici de la seva llibertat, pot o no tenir-lo en compte. L’ajuda mútua, un valor defensat pel pensament anarquista, està basada en l’aplicació d’aquest instint mitjançant el plantejament “tu m’ajudes, jo t’ajudo”, el qual suposa un pacte de reciprocitat en què s’espera rebre ajuda dels altres quan es necessita a canvi d’haver-la donat amb anterioritat.

Una cultura sènior aposta  per potenciar aquest comportament que suposa una alternativa positiva a les actuaci-ons egoistes que malauradament predominen en l’actualitat i que atempten contra la convivència, no fomentant la solidaritat humana ni l’altruisme.

Deixa un comentari