Publicat el 06/06/2017

Aïllaments acústics. Cal tenir present que en totes les llars hi ha sorolls. Alguns procedeixen de la coberta de l’edifici o de l’exterior: els extractors de fums, la maquinària dels ascensors, les canonades, les màquines d’aire condicionat, els trens que circulen prop de casa, el tràfic de la ciutat… Dins les llars, els sorolls més freqüents procedeixen dels banys i les cuines; també de veïns que posen la TV, la ràdio o la música a un volum considerable… Tots aquests elements tenen un punt en comú: generen soroll, i és evident que les nostres llars hi estan inevitablement exposades. Una bona insonorització de les llars impedirà o alleujarà el patiment d’aquestes molèsties.

Si es vol insonoritzar una estança amb garanties, cal realitzar una obra, ja que és indispensable col·locar material aïllant entre la font del soroll i la mateixa estança. Si parlem només d’envans, caldria aixecar una paret doble amb aïllant o fer un revestiment amb plaques de Pladur. Si parlem de sostres, l’única possibilitat és construir-ne un de doble, amb un espai d’entre 10 i 30 centímetres al mig, on es col·locarà material aïllant.

Però si es vol simplificar la tasca, es pot recórrer a altres materials que enfarfeguin menys, com el suro o aglomerats de fusta i fibres minerals: fibra de vidre o llana de roca, poliestirè expandit, vidre cel·lular, escuma de poliuretà o escumes fenòliques. Cal tenir en compte que insonoritzar una estança suposa una despesa bastant important, i que les solucions domèstiques generalment serveixen per minimitzar el soroll, però rarament l’eliminen del tot.

 

Redacció La Clau

Deixa un comentari