Publicat el 11/10/2017

La revista de la Direcció General de Trànsit (DGT) alerta de distraccions, oblits i situacions similars que sovint són motiu de multa:

1. Permís de conduir caducat. Cal renovar-lo periòdicament, ja què garanteix el bon estat psicofísic del conductor. Infracció greu (RG Conductors art. 12.4). Sanció: 200 €.

2. Vehicle sense assegurança. Utilitzar un vehicle sense assegurança és una infracció molt greu castigada amb multa de 601 a 3.005 euros. Infracció molt greu (RDL 8/2004 art. 2). Sanció: 1.500 € (turisme circulant).

3. ITV caducada. És obligatori que el nostre vehicle passi periòdicament una revisió mecànica oficial. Infracció greu (RG Vehicles art. 10.1). Sanció: 200 €.

4. Posar malament els triangles. Quan un vehicle queda immobilitzat a la calçada, el conductor ha d’advertir els altres usuaris d’aquesta circumstància situant els triangles de presenyalització de perill. És sancionable tant si no s’utilitzen com si es col·loquen forma incorrecta. Infracció lleu (art. 130.3 RG Circulació). Sanció: 80 €.

5. No portar documentació. Quan conduïm hem de portar el permís de conduir, el de circulació i la targeta d’inspecció tècnica del vehicle. Infracció lleu (LSVl art. 59.2). Sanció: 60 €.

6. No fer servir armilla reflectant. Sempre que un conductor abandona el seu vehicle i ocupa la calçada o el voral en vies interurbanes és obligatori que es posi una armilla reflectant reglamentària. Infracció greu (art. 118.3 RG Circulació). Sanció: 200 €.

7. Novells sense L. Els conductors novells han de portar un distintiu que acrediti la seva condició d’inexperts durant el primer any. Infracció lleu (art. 3 RG Conductors). Sanció: 80 €.

8. Conduir sense ulleres. Conduir incomplint les mencions, adaptacions, restriccions o limitacions que figuren en el nostre permís de conducció és sancionable. Infracció greu (art. 3 RG Conductors). Sanció: 200 €.

 

Redacció La Clau

Deixa un comentari