Publicat el 18/05/2017

Avui dia és un tema de màxima actualitat el fet que es declarin nul·les les clàusules de les hipoteques, atès que la banca n’ha fet un abús durant els últims 30 anys.

Per una banda, el 21 de desembre de 2016 el Tribunal Europeu va dictaminar la retroactivitat total en les clàusules terra, i es va aprovar el Reial Decret 1/17, que regula un sistema d’arbitratge per a la devolució de les quantitats pagades indegudament.

Per altra banda, també s’està donant una informació errònia pel que fa a la devolució de les despeses de constitució d’hipoteca. En aquest cas la banca tindria l’obligació de fer-se càrrec del 50% de les despeses de notaria, registre i gestoria, la qual cosa suposa que hem de disposar d’aquestes factures per tal de reclamar a l’entitat, però ens trobem que en la majoria dels casos els clients no disposen de la còpia del préstec hipotecari i, per tant, tampoc no disposen de les factures pagades per a la constitució d’hipoteca.

Finalment, també existirien altres clàusules abusives que estem reclamant de fa molts anys: interessos de demora, venciment anticipat, avalador o fiador, comissió de reclamació per posició deutora, etc.

En conclusió, quan haguem de reclamar a la banca ens hem d’assessorar prèviament sobre com reclamar, què reclamar i quant ens han de retornar.

 

Risco&Pol

Deixa un comentari